Dorpsraad: Geen halve maatregelen

Op 18 december staan de plannen voor de herinrichting van de Markelose Grotestraat op de agenda van de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt gezien het beperkte budget voor om de ‘Huiskamer van Markelo’ gedeeltelijk uit te voeren. De PvdA fractie wil juist dat het plan in zijn geheel wordt uitgevoerd. Ook de Dorpsraad Markelo is tegen halve maatregelen en vindt het de hoogste tijd dat de Grotestraat eens goed aangepakt wordt. “De problematiek is al jaren bekend. Ondanks dit gegeven is er geen enkel initiatief van de gemeente geweest om de situatie te verbeteren. Begin 2018 is er eindelijk een plan gepresenteerd dat samen met vele Markeloërs is opgesteld en een positief effect zal hebben op deze situatie”, aldus een woordvoerder namens de Dorpsraad Markelo. De Dorpsraad Markelo heeft het volste vertrouwen in een besluit van de gemeenteraad waarbij de uitvoering van het volledige plan voor de herinrichting van de Grotestraat in 2019 zal starten.

De discussie over verkeer in de dorpskern van Markelo speelt al geruime tijd. In 1941 werd er in de gemeenteraad van de gemeente Markelo al een plan aangenomen een rondweg aan te leggen. Ook later kwam de rondweg of randweg in Markelo terug op de agenda. Ook toen de Markelo opging in de gemeente Hof van Twente. In 2008 bleek uit onderzoek dat een randweg de oplossing zou kunnen zijn om het leefbaarheidsprobleem dat in Markelo wordt ervaren door het vele doorgaande verkeer op te lossen. Mede door de kosten die geraamd werden tussen de € 4 en € 8,5 miljoen en de realisatie van Plan Mooi Markelo werden de plannen voor een randweg een aantal jaren geleden in de ijskast gezet. De gemeenteraad vroeg het college vervolgens om te kijken naar goedkopere alternatieven. Hierop volgde een onderzoek door Gerard ter Hofte en Iljits IJsebrands, maar daaruit bleek dat er geen goedkoper alternatief was om het leefbaarheidsprobleem op te lossen.

Mede op initiatief van de Dorpsraad Markelo is er afgelopen jaar samen met een klankbordgroep van belanghebbende gekeken naar de knelpunten in de Grotestraat en zijn er mogelijke oplossingen besproken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de ‘Huiskamer van Markelo’, een plan voor herinrichting van de Grotestraat tussen de kruisingen met de Taets van Amerongenstraat/Bergweg en Goorseweg/Grotestraat alsmede het Kerkplein.