Filmbeelden ‘t Köttersheukske 1974

De familie Lammertink heeft een familiearchief met een flink aantal filmbeelden. Een aantal daarvan zijn inmiddels gedigitaliseerd. Een daarvan is de bovenstaande film waarvan de beelden op de laatste dag voor de zomervakantie in het jaar 1974 zijn opgenomen. Het kan niet anders dan dat een aantal (oud) Markeloërs die toen op de kleuterschool ‘t Köttersheukske, de kleuterschool die behoorde bij de voormalige Dorpsschool zaten, zichzelf en anderen herkennen. 

Markelose foto op omslag fotoboek Tweede Wereldoorlog

Op maandag 4 mei wordt bekend gemaakt welke foto’s het Nederlandse publiek heeft gekozen voor ‘De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s’ Op diezelfde dag verschijnt ook het gelijknamige boek. Zeker is dat een Markelose foto een prominente plek heeft gekregen. Op de omslag van het boek staat namelijk de foto van Hendrika Kooymans-Sanderman met zoontje Hendrik Jan schuilend in een grote duiker afgebeeld. De foto werd door zowel Stichting Heemkunde Markelo alsook de dochter van de afgebeelde Hendrik-Jan Kooymans ingestuurd. (meer…)

Aanleg riool Bergweg

Dit jaar zal de riolering in de Bergweg worden vervangen. Voor de Stichting Heemkunde Markelo aanleiding om eens in het archief te duiken en daarbij kwam bovenstaande foto van de aanleg van het riool aan de Bergweg naar boven. Het niveauverschil tussen de Grotestraat en het bovenste deel van de Bergweg heeft in het verleden regelmatig voor veel wateroverlast gezorgd. Bij zware regenval liep het water, dat over de Bergweg van de Markeloseberg af kwam stromen, rechtsaf richting Grotestraat (ongeveer ter hoogte van de huidige ruimte tussen ‘t Wapen van Markelo en Plus Blankhorst). Daar kwam het i een sloot terecht die ongeveer tussen het huidige Kaasplein en Eung Schöppe richting Abrahams Venneke liep. Dat deze waterafvoer grote hoeveelheden zand vanaf de berg meevoerde valt af te leiden uit het feit dat in de vorige eeuw een gemeentearbeider bij boer Overmeen het op het erf aangespoelde zand moest verwijderen. Zelfs bij grote regenbuien kwam het zand nog op de Grotestraat terecht. Een van de redenen waarom in 1954 het riool in de Bergweg is aangelegd.

Onderzoek naar Havezate Oldenhof

In de tweede helft van de negentiende eeuw verdween de laatste bebouwing van havezate Oldenhof. De havezate was gelegen aan de weg van Markelo naar Holten en is vermoedelijk ver voor 1400 gesticht. Oldenhof wordt voor het eerst vermeld in 1046 en behoorde lang toe aan de familie Splinter. De historie van de havezate heeft de bijzondere interesse van de Stichting Heemkunde Markelo. In opdracht van de stichting heeft Thijs Leverink van onderzoeksbureau Geofoxx deze week radarmetingen uitgevoerd op de vermoedelijke plek van havezate Oldenhof. Er zijn metingen verricht op een terrein van circa 1.600 m². De gegevens zullen digitaal worden verwerkt, waarmee de Stichting Heemkunde Markelo hoopt een beter beeld te krijgen van de voormalige havezate.

Boerenprotest is van alle tijden

Het stikstofbeleid zorgt in Nederland voor veel gespreksstof. Binnen de politiek maar ook onder de boeren en zelfs in menige huiskamer is het momenteel een veel voorkomend onderwerp van gesprek. De boeren laten van zich horen, ook de Markelose agrariërs en dan met name de jongere generatie, hebben in Den Haag geprotesteerd. In augustus 1974 protesteerde de Markelose boeren ter hoogte van de huidige rotonde bij Bistro de Tasca. Hier lagen de lage prijzen van de veeteelt- en landbouwproducten aan ten grondslag.

Heemkunde zoekt info over Markelose korfbalclub

De Stichting Heemkunde Markelo is op zoek naar informatie van een in 1915 opgerichte korfbalclub in Markelo, zoals foto’s, ledenlijsten, programmaboekjes en andere relevante info. De vereniging heeft lange tijd gespeeld in een weide nabij ‘Dikkeboer’ aan de Goorseweg. Er waren ook jaren dat het niet goed liep; want de krant vermeldt dat de club in 1927 werd heropgericht, evenals in 1941. Ook in 1969 was er sprake van een heroprichting. Heeft u informatie over deze Markelose korfbalclub dan kunt u contact opnemen met Anton Vedders. (meer…)

Namen foto bekend

Op de onbekende foto die vorige week in de Oude Toren werd gepubliceerd zijn een aantal reacties binnengekomen. Hierdoor is het onderschrift op 1 naam na inmiddels bekend. Het betreft een foto van de landbouwhuishoudschool uit 1958 en op de foto staan van links naar rechts: Juf Meijerink, juf Garssen, Juf Haantjes, Reina Klumpers, Gerritje Megelink, meester Harmsen, Hennie Pullen, een tijdelijke onbekende juf, juf Dika Schuurman, juf de Lange. Gehurkt van links naar rechts: Dedy Pullen-Oplaat, Jannie Hazewinkel en Diny Leemkuil.

Onbekende groepsfoto

In de rubriek de Oude Toren vandaag weer eens aandacht voor een foto zonder onderschrift uit het rijke fotoarchief van de Stichting Heemkunde Markelo. De foto is een groepsfoto gemaakt bij de Landbouw-huishoudschool omstreeks eind jaren ’50 of begin jaren ’60. Mocht iemand kunnen helpen om het onderschrift compleet te maken, dan vernemen we dat graag op oudetoren@maarkelsnieuws.nlUPDATE: inmiddels is het onderschrift bekend (meer…)

Al 6.000 jaar bewoning Markelo

Uit archeologisch onderzoek blijkt dat er al 6.000 jaar geleden bewoning was in Markelo. Bij opgravingen die zijn gedaan voorafgaand aan de bouw van de appartementen in het Plan Kistemaker zijn ongeveer 250 kleine aardewerkvondsten gedaan uit de periode van het Midden Neolithicum en de Romeinse tijd. Het Midden Neolithicum is de periode tussen 4.000 en 3.000 jaar voor Christus. De oudste vondst was een vuursteenfragment uit het Mesolithicum. Dit is de periode 7.000 tot 5.000 jaar voor Christus. Uit de vonden bleek verder dat er tussen de 9e en 11e eeuw ijzerproductie heeft plaatsgevonden, er zijn namelijk restanten van smeedslakken gevonden en een restant van een ijzeroven. Dit laatste is uniek, in Twente is volgens de Stichting Heemkunde Markelo uit die periode nog nooit een ijzeroven gevonden. (meer…)

Huis verplaatst om verbreding Holterweg

Ruim 45 jaar was een houten woning met praktijkruimte het onderkomen van huisarts voordat het door Rijkswaterstaat werd onteigend in verband met de verbreding van de Holterweg. Deze woning droeg de naam ’t Planken Hoes en leek door de onteigening gesloopt te gaan worden. Het huis bleef echter bewaard doordat buurman Lammertink van Restaurant In de Kop’ren Smorre het huis kocht en het in 1973 liet verplaatsen naar een plek naast het restaurant. Hier heeft het enige tijd dienst gedaan als hotel, voordat het werd omgebouwd tot woonhuis. De verplaatsing van ’t Planken Hoes werd gedaan door een grote kraan en trok destijds veel aandacht. “Toentertijd kwam het nog op het NOS Journaal, een huis verplaatsen was een hele happening. Het hele dorp liep uit en men zat de gehele dag op stoelen met koffie en broodjes toe te kijken”, verteld huidig bewoner Jan-Willem Lammertink. Buurman Henk Zomer heeft een oude 8mm film over de verplaatsing van ’t Planken Hoes omgezet, welke inmiddels online is terug te zien. (meer…)