Wie zijn deze tennissterren? -update-

Op bovenstaande foto uit het archief van de Stichting Heemkunde Markelo staan jeugdkampioenen van tennisvereniging MTV’65 uit Markelo. De foto is afkomstig uit vermoedelijk eind jaren ’80 of begin jaren ’90. Wie kan er meer vertellen over de kampioenen op de foto en uit welk jaar deze foto afkomstig is. We vernemen dit graag via oudetoren@maarkelsnieuws.nl.

Update: De namen van links naar rechts zijn: Michiel van der Plas,  Ivar Freriksen, Robert Pullen, Pieter Bas Mulder.

Wie zijn dit? (UPDATE)

 

Na enige tijd weer eens een onbekende foto in onze rubriek de Oude Toren. Bovenstaande foto is van de toneelgroep van Kerspel-Goor uit vermoedelijk midden 90er jaren. We zijn op zoek naar de namen van de personen op de foto en ontvangen deze graag via oudetoren@maarkelsnieuws.nlUPDATE: Het onderschrift is inmiddels bekend. Het is een foto van de toneelgroep Kerspel-Goor met het stuk Het Vrolijke Tankstation. Op de foto staan van links naar rechts: Arie Wegereef, Ria Meutstege, Jan Keuper, Rikie Peters, Herman Kranenberg, Gerda Teselink en Jan Wanink. Zittend van links naar rechts: Heide Woertman (of Pasman), Tineke Goorhuis, Hennie Wegdam, Hermien Wissink en Diny Platenkamp.

Weer reconstructie Grotestraat

Werkzaamheden Grotestraat 1955

Vanaf vandaag gaat de Grotestraat een half jaar op de schop. Medewerkers van de Stichting Heemkunde Markelo zijn het archief ingedoken voor foto’s van eerdere reconstructies van de Grotestraat. Zo werd in 1955 de weg verbeterd nabij de toenmalige melkfabriek. Deze fabriek werd later zelfs gesloopt om de Grotestraat te verbreden. Hetzelfde lot onderging Café Wissink en erve Eungs. Dit was nodig omdat tot 1973 de E8/A1 door de dorpskern van Markelo liep. Nadat de nieuwe autosnelweg A1 in gebruik werd genomen volgden in 1982 vele discussies om de Grotestraat aan te passen. (meer…)

Heemkunde maakt 18e-eeuwse akten leesbaar

Het was een klus van ruim 3 jaar om de ruim 6.000 aktes van het oud-rechterlijk archief Kedingen te transcriberen. Dankzij het vele werk van de vrijwilligers van de Stichting Heemkunde Markelo zijn deze akten inmiddels in te zien op de website shm.nl. Het gaat hierbij om aktes die te maken hebben met de koop of verkoop van onroerend goed, testamenten, hypotheken, familie- en maagscheidingen, momberstellingen en van het register 50e penning (een overdrachtsbelasting) over de periode van 1704 tot 1811. De Stichting Heemkunde Markelo heeft alleen de akten van de latere gemeente Markelo leesbaar gemaakt, dit zijn de akten van de buurtschappen Markelo, Stokkum, Herike, Elsen en Kerspel-Goor. (meer…)

Oud torenuurwerk Martinuskerk

Markeloër Henk Zomer weet boeiend te vertellen over de historie rondom de kerk en is als vrijwilliger betrokken bij stichting Heemkunde Markelo. Ditmaal neemt hij het torenuurwerk van de Martinuskerk onder de loep. Dit eeuwenoude uurwerk staat in de toren van de Martinuskerk. “Een prachtig meesterwerk uit de 17e eeuw. Het is hoogstwaarschijnlijk gebouwd door een klokkenmaker in Goor, Jurriën Sprakel (1618-1692). Aanvankelijk was het een uurwerk met een waag, een horizontaal heen en weer gaand mechanisme. Nadat Huygens in 1656 het slingeruurwerk had uitgevonden is dit uurwerk omgebouwd en is de waag vervangen door een slinger”, vertelt Henk. (meer…)

Duivenluik in de Martinuskerk

Op het dak aan de zuidzijde van de Martinuskerk  is een duivenluik te zien dat herinnert aan de tijd dat de koster het recht had duiven te houden op de zolder van de kerk. Henk Zomer vertelt: “Achter dat luik is de duivenkooi nog steeds in bruikbare staat. Een onzichtbaar monument, compleet met een touw om het luik te openen of dicht te trekken”. (meer…)

Heemkunde zoekt informatie oud-KNIL-militairen

De Stichting Heemkunde Markelo is op zoek naar informatie van Markelose soldaten die naar Nederlands-Indië zijn geweest. Waar het archief in de Martinushof veel informatie over de Tweede Wereldoorlog bevat, is de informatie van Markelose jongemannen die als vrijwilliger of als dienstplichtige – veelal tussen 1945 en 1949 – in Nederlands-Indië verbleven beperkt. Men roept Markeloërs op om eens onder in lades te kijken naar ansichtkaarten, brieven, foto’s of souvenirs en deze informatie te delen met het archief van de Stichting Heemkunde Markelo. (meer…)

Wie is wie? (UPDATE)

Toneelgroep Heriker-Elsen uit 1998 met staand van links naar rechts: Hannie Lammertink, Ali Kettelarij, Dini Hoevink, Jolanda Twilhaar, Gerard Heuten, Rinus Meulman en Annie Vasters en zittend van links naar rechts: Jan Theijink, Hendrik Hoevink, Ben Brok en Anita Weekhout.

Vandaag weer eens een foto in de rubriek de Oude Toren waarvan het onderschrift niet compleet is. De Stichting Heemkunde Markelo is voor bovenstaande foto van de Toneelgroep Herike-Elsen uit 1998 op zoek naar de namen van de groep op de foto. Mocht iemand deze namen weten, dan vernemen we dat graag via oudetoren@maarkelsnieuws.nlUPDATE: Het onderschrift is inmiddels bekend.

Herinneringen aan mevrouw Corinne de Beaufort-Sickinghe (1923-2021)

Op 10 april j.l. is op 98-jarige leeftijd in Den Haag overleden mevrouw Corinne de Beaufort-Sickinghe. Zij was de echtgenote van jhr. mr. A.J. de Beaufort die van 1948 tot 1966 burgemeester was van Markelo. En hoewel zij al heel lang uit Markelo weg was, leeft de herinnering aan haar nog steeds voort. Zij en haar man hebben in de relatief korte tijd dat ze in Markelo woonden en werkten een diepe indruk nagelaten. Hun diep menselijke medeleven met de persoonlijke problemen van de Markelo’ers maakte hen tot beminde persoonlijkheden. (meer…)

Informatie gezocht familie Nissen

Een van onze lezers is op zoek naar meer achtergrondinformatie over de familie Nissen uit Angeren. Eind 1944 werden in Markelo meerdere evacuees opgevangen. Een deel van deze evacuees werd destijds voor langere tijd opgevangen in de zaal bij café Smit, een andere deel vertrok naar enkele dagen weer verder. Onder deze evacuees was ook de familie Nissen uit Angeren, een gezin bestaande uit vader Hendrikus (Hent), Jacoba (Koos) en dochters Riet (10 jaar), Truus (9 jaar), Annie (7 jaar), Bets (2 jaar) en baby Lientje. Lientje was net uit het ziekenhuis opgehaald. De familie Nissen verbleef enkele dagen op een boerderij buiten het dorp. De boer was niet getrouwd en woonde er alleen met zijn moeder die enigszins ziekelijk was. Mocht iemand meer weten over het verhaal van de familie Nissen, dan vernemen we dat graag via oudetoren@maarkelsnieuws.nl.