Groeten uit Markelo

In de Oude Toren gaan we dit jaar een deel van de verzameling oude ansichtkaarten van Herbert Hargeerds laten zien. Herbert spaart al geruime tijd oude ansichtkaarten die op Markelo georiënteerd zijn en stelt deze graag beschikbaar voor de rubriek De Oude Toren op Maarkelsnieuws.

Niet alleen de postzegel van 2 cent achterop deze ansichtkaart geeft de rijke geschiedenis van deze oude ansichtkaart weer. De afbeeldingen met ‘Groeten uit Markelo’ van de boerendansers en de harmonicaspelers geven ons een kijkje in het Markelo van toen. De panoramafoto is genomen vanaf de Markeloseberg en is ook nu nog een favoriete plaats om te fotograferen. Bovenaan zien we een blik op de Goorseweg met links het oude waterschapsgebouw en rechts pension Lichtendahl waar nu ‘t Wapen van Markelo is gevestigd.

Markelo in oude ansichten

In de Oude Toren gaan we dit jaar een deel van de verzameling oude ansichtkaarten van Herbert Hargeerds laten zien. Herbert spaart al geruime tijd oude ansichtkaarten die op Markelo georiënteerd zijn en stelt deze graag beschikbaar voor de rubriek De Oude Toren op Maarkelsnieuws. 

In plaats van een rollator werd voorheen veelvuldig gebruik gemaakt van een wandelstok. In Markelo noemt men dit nog steeds een ‘goastok’. Boeren, veehandelaren maar ook burgers gebruikten deze wandelstok niet alleen als steun bij het lopen. De goastok werd bijvoorbeeld versierd wanneer de ‘brulfteneugers’ op pad gingen om de gasten uit te nodigen voor het bruiloftsfeest dat in aantocht was. De mannen gingen gekleed in hun uitgaanskostuum met een roos op de pet en de versierde goastok en gebruikten de stok om tegen de deuren te kloppen. De Markelose goastok werd ‘s avonds aan het hoofdeinde van de bedstee gehangen zodat deze bij onraad als slagwapen kon dienen.  (meer…)

Grotestraat 1915 – 2018

Stichting Heemkunde Markelo vond in haar meer dan overvolle archief een foto van de Grotestraat in Markelo van ruim honderd jaar geleden. Met een foto ernaast waarop de huidige situatie is afgebeeld deed het mensen denken aan het nummer ‘Markelo’ dat werd geschreven in 1976 door Hendrika Nijenhuis-Hargeerds op muziek van Het Dorp van Wim Zonneveld en enkele jaren geleden op verzoek van Stichting Heemkunde Markelo door Dinand Leferink (Kappie) is opgenomen in een studio. In de revue ‘t is Leefhebberieje’ werd het nummer op voortreffelijke wijze vertolkt door Herman Hellinga.

(meer…)

Markelo en zijn Politie

Regelmatig worden we door de media op de hoogte gesteld over actie die de politiebond voert voor betere arbeidsvoorwaarden. Het feit dat de politie regelmatig in het nieuws is was voor de medewerkers van de Stichting Heemkunde Markelo aanleiding om eens uit te zoeken hoe het gesteld is met de politiehandhaving in Markelo, vanuit het verre verleden (rechtspraak van de Saksen) tot nu. Dit onderzoek heeft geleid tot een aantal artikelen die onder de noemer ‘Markelo en zijn Politie’ worden geplaatst in de uitgave Marclo’s Chronyke die twee keer per jaar gratis aan de donateurs wordt toegezonden. (meer…)

Oorlogsvluchtelingen – 100 jaar geleden

1919 Oorlogsvluchtelingen (Fraanse vluchtelingen zoals in Markelo werden genoemd) staan hier op het station in Markelo om terug te keren naar hun vaderland.

Op 11 november 1918, om iets na vijf uur ’s ochtends, besloten de strijdende legers van de Eerste Wereldoorlog dat de wapens exact om 11 uur zouden zwijgen. Ondanks dat besluit ging op vele fronten – ook in België – de strijd onverminderd door, evenals de vluchtelingenstroom Tijdens de laatste oorlogsdag vielen op 11 november tussen middernacht en 11 uur ‘s morgens nog meer dan 2.700 dodelijke slachtoffers, terwijl bijna iedereen wist dat op het elfde uur de wapens zouden zwijgen. Evenals nu stroomden in die periode ook vele vluchtelingen Nederland binnen. (Bron: Serrien, PieterHet elfde uur. 11 november 1918. De gewelddadige laatste dag van de Eerste Wereldoorlog, Horizon, 2018.)

Ook in Markelo moesten vluchtelingen worden ondergebracht, getuige onderstaand krantenbericht van 30 oktober 1918. (meer…)

Kerspel Goor: 1601-1602  Verpondingen

Op vrijdag 19 oktober aanstaande presenteert de Stichting Heemkunde Markelo het boek de Marke Kerspel Goor. Het zesde en laatste boek in deze reeks. De komende tijd publiceren wij enkele korte passages uit dit boek over de rijke historie van deze Marke. Het boek kan bij voorinschrijving tegen een prijs van 25 euro besteld worden via de website van de Stichting Heemkunde Markelo. Na die datum is het boek te koop bij Boekhandel Prins in Markelo, The Read Shop in Goor en Stichting Heemkunde Markelo tegen de prijs van € 27,50.

1601-1602  Verpondingen
Bij resolutie van 16 juni 1600 werd door Ridderschap en Steden een belasting onder de naam van verponding ingevoerd. Deze zou worden geheven over de onroerende goederen en “van yder mudde geseyes in den geheelen lande van Overijssel”. De provincie moest namelijk bijdragen in de geldmiddelen van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Er diende f 50.000 te worden bijgedragen ter delging van de kosten en voor het verkrijgen van een nieuwe lichting krijgsvolk. De 80-jarige oorlog met Spanje was immers nog gaande.
(meer…)

De Marke Kerspel Goor

Op vrijdag 19 oktober presenteert de Stichting Heemkunde Markelo het boek De Marke Kerspel Goor. Het zesde en laatste boek in deze reeks. De komende tijd publiceren wij daarom enkele korte passages uit dit boek over de rijke historie van deze marke. Het boek kan  bij voorinschrijving tegen een prijs van 25 euro besteld worden via de website van Stichting Heemkunde Markelo. Na die datum is het boek te koop bij Boekhandel Prins in Markelo, The Read Shop in Goor en Stichting Heemkunde Markelo, tegen de prijs van 27,50 euro.

Grote Gat
De Regge vindt z’n oorsprong nabij de Schipbeek achter huis Westerflier in Diepenheim. Ze loopt vervolgens langs het huis Warmelo en huis Diepenheim door Diepenheim. Vanaf Diepenheim gaat het door de broek- en vliergronden van Diepenheim, Stokkum en Herike. Vlak voordat ze onder het huidige Twentekanaal door gaat verenigt de Molenbeek zich met de Regge. De Molenbeek is een afsplitsing van de Schipbeek en loopt via de Diepenheimse watermolen Den Haller en huis Nijenhuis naar het Diepenheimse broek om daar uit te monden in de Regge.
(meer…)

De Marke van Kerspel Goor (2)

Evenals vorige week ook deze week in de Oude Toren weer een passage uit het boek De Marke Kerspel Goor. Het boek zal vrijdag 19 oktober worden gepresenteerd door de Stichting Heemkunde Markelo.

Nötteberg
In de Spaanse tijd hebben de boeren “onder de schantze van Goer woenachtig” het dikwijls zwaar te verduren gehad. Zo vinden we in de notities van de ontvanger van ’s landsmiddelen onder het jaar 1584 vermeld: Nuttenberch, vermits ’t gewalt van den ruiteren binnen Goer in ’t garnizoen liggende, verloepen ende is ’t gewas mittet huys vernyelt ende verweustet geworden. Voor het jaar daaropvolgend vermeldt de ontvanger: is het huys verleden jaer bij den soldaten ende zuytelers afgebroken en ’t erve sedert belmundig blijven liggen.
In 1602 zal de boerderij weer herbouwd zijn want dat bestaat het volgens het verpondingsregister uit 4 mudde geseies en 3 dagwerck hoylandes. (meer…)

De Marke Kerspel Goor (1)

Foto: Havezate Olijdam

Op vrijdag 19 oktober aanstaande presenteert de Stichting Heemkunde Markelo het boek De Marke Kerspel Goor. Het zesde en laatste boek in deze reeks. De komende tijd publiceren wij enkele korte passages uit dit boek over de rijke historie van deze Marke. Het boek kan bij voorinschrijving tegen een prijs van 25 euro besteld worden via de website van de Stichting Heemkunde Markelo. Na die datum is het boek te koop bij Boekhandel Prins in Markelo, The Read Shop in Goor en Stichting Heemkunde Markelo tegen de prijs van € 27,50.

 Borgmannen
…Het verenigd college van borgmannen van Goor had een grote stem in zowel het kerkbestuur als het stadsbestuur. Ze hadden onder andere het collatierecht (het recht om de dominee en de schoolmeester te benoemen), terwijl ze in het stadsbestuur meerdere zetels bezetten. Op een borg resideerde de leenman van de bisschop, de graaf van Goor. (meer…)

Volgende maand presentatie ‘De Marke Kerspel Goor’

Op 19 oktober zal gravin van het Weldam Charlotte zu Solms-Sonnenwalde het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het boek ‘De Marke Kerspel Goor’. Het boek dat ruim 600 pagina’s telt beschrijft de geschiedenis van de voormalige marke Kerspel Goor en is het zesde boek in een reeks succesvolle uitgaven van de Stichting Heemkunde Markelo. De auteurs van het boek kwamen veel informatie op het spoor uit de archieven van landgoed Weldam. Rentmeester Jan Zandvoort gaf zijn medewerking om de archiefstukken in te zien. (meer…)