Privacy

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten bedrijven vastleggen welke persoonsgegevens ze bewaren en waarom, en hebben klanten het recht die informatie in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen.

Hoe gaan wij om met jouw privacy?
De berichtgeving in onze media is voor ons belangrijk. Jouw gegevens niet. Wij zullen je gegevens dan ook nooit aan iemand verkopen. We slaan gegevens alleen op met een concreet doel zoals bijvoorbeeld ter ondersteuning van de exploitatie van onze website. We verzamelen gegevens om je ervaring te verbeteren en op je wensen af te stemmen. We zullen er richting jou duidelijk over zijn wanneer we dit doen.

Kan ik mijn gegevens inzien?
Ondanks dat wij nauwelijks gegevens verzamelen kun je natuurlijk altijd een mail sturen naar privacy@maarkelsnieuws.nl met de vraag om je gegevens in te zien. Hierbij dien je wel je postcode en huisnummer en een kopie van je identiteitsbewijs, waarop je BSN-nummer is afgeschermd, mee te sturen. De kopie hebben we nodig, om je identiteit te kunnen controleren voordat wij gegevens kunnen sturen. Je kunt voor het maken van de kopie gebruikmaken van de KopieID-app die de Rijksoverheid aanbiedt. Vervolgens krijg je van ons een mail met daarin de persoonsgegevens uit ons systeem op het e-mailadres dat in onze systemen bekend is. De kopie van je identiteitsbewijs zal na controle worden vernietigd.

Weten wij wat je leest?
We meten in het algemeen hoeveel en hoelang artikelen op onze websites worden gelezen, niet op individueel niveau. We weten dus wel hoeveel mensen een artikel hebben gelezen, maar niet wie. Deze gegevens gebruiken we om onze journalistiek te verbeteren en om te leren hoe we de artikelen die wij belangrijk vinden het beste onder de aandacht van onze lezers kunnen brengen.

Kan ik mij laten verwijderen uit een artikel?
In het archief van Maarkelsnieuws zijn alle artikelen die door de redactie zijn gepubliceerd beschikbaar. Regelmatig krijgen we verzoeken binnen waarin wordt gevraagd om verwijdering of anonimisering van een artikel of een foto in het digitale archief. Hier gaat de redactie heel terughoudend mee om. Het archief zou volgens ons aan onze lezers een volledig en betrouwbaar beeld moeten geven van de inhoud van onze artikelen op het moment van publicatie. Dit vinden wij belangrijk rondom onze betrouwbaarheid als journalistiek medium. Aanpassingen kunnen leiden tot geschiedvervalsing. In de regel komen we aan een dergelijk verzoek niet tegemoet. Een enkele keer wijkt Maarkelsnieuws in uitzonderlijke situaties hiervan af. Bijvoorbeeld als iemands veiligheid in het geding is of op last van de rechter. Indien Maarkelsnieuws een evidente onjuistheid heeft gepubliceerd zal dat worden hersteld met een rectificatie.
Het rechtssysteem in Nederland hecht sterk aan integriteit van het archief voor journalistieke producties. Ook de AVG maakt een uitzondering wanneer het gaat om het uitoefenen van het recht op meningsvrijheid en informatie. In Nederland is dat vastgelegd in artikel 43 van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zoekmachines zoals Google zijn op last van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg verplicht om een procedure in te stellen waarmee Europese burgers verwijzingen naar bepaalde webpagina’s kunnen laten verwijderen uit zoekresultaten die verschijnen wanneer ze hun (echte) naam intikken. De webpagina’s zelf blijven online. Het aanvraagformulier hiervoor is terug te vinden op: https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch

 

Privacyverklaring van Stichting Maarkelsnieuws

Maarkelsnieuws.nl, Markelo.nl en Dorpsfeest Magazine zijn uitgaven van Stichting Maarkelsnieuws. In deze Privacyverklaring licht Stichting Maarkelsnieuws toe hoe zij omgaat met de persoonsgegevens van gebruikers van haar (interactieve) producten en diensten.

Welke soorten gegevens worden verwerkt?
In het kader van alle online en offline dienstverlening kan Stichting Maarkelsnieuws gegevens verwerken van haar klanten en andere bezoekers/gebruikers van haar (interactieve) producten en diensten, zoals apps en (mobiele) websites, maar ook evenementen, acties, prijsvragen en enquêtes. Welke gegevens wij verzamelen hangt af van het afgenomen product en/of dienst en kunnen zowel persoonsgegevens omvatten alsook andere gegevens. Mocht je specifieke informatie over de over jou bekende persoonsgegevens willen inzien neem dan contact op met privacy@maarkelsnieuws.nl.

Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?
Stichting Maarkelsnieuws verwerkt gegevens voor verschillende doeleinden:
– Voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst.
– Het toezenden van nieuwsbrieven, het verbeteren van en analyseren van (mobiele) (website) diensten.
– Het voorkomen van fraude en strafbare feiten.
– Voor marketingdoeleinden.
– Om te voldoen aan de op Stichting Maarkelsnieuws van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
– Verder kunnen deze gegevens gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van Stichting Maarkelsnieuws. Hierbij probeert Stichting Maarkelsnieuws rekening te houden met jouw voorkeuren. Indien je daar geen prijs op stelt kunt u dit aangeven via privacy@maarkelsnieuws.nl. In iedere e-mail wordt steeds de mogelijkheid opgenomen om je hiervoor uit te schrijven.

Met wie worden de gegevens gedeeld?
Stichting Maarkelsnieuws verstrekt deze gegevens alleen aan derden voor zover dit Stichting Maarkelsnieuws op basis van privacywetgeving is toegestaan. Stichting Maarkelsnieuws deelt gegevens met leveranciers om onze diensten mogelijk te maken, zoals met leveranciers van softwaresystemen. Stichting Maarkelsnieuws verkoopt geen persoonsgegevens aan derden partijen. Stichting Maarkelsnieuws streeft ernaar om geen persoonsgegevens buiten de EU te verwerken.

Op welke basis worden de persoonsgegevens verwerkt?
Stichting Maarkelsnieuws verwerkt uiteraard alleen persoonsgegevens indien dit wettelijk is toegestaan.
– Voor de uitvoering van een overeenkomst met de lezer/klant/gebruiker.
– Bij een wettelijke verplichting. Zo moeten factuurgegevens voor fiscale doeleinden minimaal 7 jaar bewaard worden.
– Bij een gerechtvaardigd belang. Dit kan zijn omwille van het verbeteren van onze dienstverlening of het voor doen van bepaalde marketingactiviteiten.
– Op basis van toestemming. Indien geen van bovenstaande punten van toepassing zijn verwerken we persoonsgegevens alleen na toestemming. Een voorbeeld hiervan is het inschrijven op bepaalde (commerciële) nieuwsbrieven.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Stichting Maarkelsnieuws verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Gegevens die wij verwerken in het kader van een klantrelatie verwerken wij in de regel niet langer dan zeven jaar nadat het laatste klantcontact heeft plaatsgehad en waar van toepassing/mogelijk korter.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van een veiligheidsprocedure, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Waar mogelijk worden gegevens geanonimiseerd of gepseudonimiseerd verwerkt.

Hoe wordt omgegaan met klikgedrag en cookies?
Op de (mobiele) websites van Stichting Maarkelsnieuws worden (met behulp van cookies en andere volgmethodes) bezoekersgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Hoe werkt de privacy bij links naar andere websites?
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.

Rechten
Wilt je weten welke persoonsgegevens wij van je hebben vastgelegd, wil je gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kun je een e-mail sturen aan privacy@maarkelsnieuws.nl. Ook indien je nog specifieke vragen hebt over ons privacy beleid dan kunt je bij dat mailadres terecht.