Randweg in ijskast door komst centrumplein

Door de mogelijke komst van een centrumplein lijken de plannen voor een randweg weer langer in de ijskast te moeten staan. In het raadsvoorstel dat op 10 september aanstaande zal worden behandeld in de commissie Fysiek van de gemeenteraad staat dat het bedrag dat de gemeente nodig heeft voor de aankoop, sloop en inrichting van het nieuwe plein ten laste zal worden gebracht van de Reserve Majeure Projecten. Dit bedrag van € 1.000.000 is gelijk aan het bedrag dat voor de aanleg van een randweg staat gereserveerd in dezelfde reserve. De reserve van de randweg wil de gemeente terug laten vloeien, omdat een randweg op korte termijn volgens de gemeente niet zou worden gerealiseerd. In het voorstel staat ook dat men de inwoners van Markelo nadrukkelijk wil betrekken bij de invulling van het plan.

20140822 kaasfabriek1

 

De commissievergadering wordt gehouden vooruitlopend op de raadsvergadering van 30 september aanstaande, waarin de gemeenteraad uiteindelijk zal moeten instemmen met de aankoop en het beschikbaar stellen van krediet. Daarna zal het college tot een koopovereenkomst moeten komen met de huidige eigenaren, waarbij een noodzakelijke bodemsanering en een negatief besluit over een provinciale subsidie mogelijk nog roet in het eten kunnen gooien. Een aanvraag voor subsidie is bij de Provincie Overijssel ingediend, maar er is op dit moment nog geen zekerheid over de hoogte en het verkrijgen ervan.

Na aankoop kan het pand worden gesloopt en kan de planvorming voor de toekomstige invulling van het centrale plein in Markelo worden opgestart.