College wil ‘huiskamer’ gedeeltelijk inrichten

Een klankbordgroep in Markelo heeft op drie bijeenkomsten samen met de Dorpsraad Markelo, Gemeente Hof van Twente en adviesbureau Goudappel Coffeng aan plannen voor de herinrichting van de Grotestraat gewerkt. Deze plannen werden onder de noemer ‘Huiskamer van Markelo’ eind februari van dit jaar gepresenteerd aan de gemeenteraad. Aanleiding was een raadsbrede motie waarin het college werd verzocht met een ontwerp te komen voor de herinrichting van de Grotestraat, waarbij het accent ligt op het beschermen van de fietsers en voetgangers en tevens het kerngebied van het dorp wordt verfraaid en verlevendigd. Om de gehele ‘Huiskamer van Markelo’ te kunnen realiseren is circa 550.000 euro benodigd, waar er slechts een budget van 250.000 euro is. Het college stelt de raad dan ook voor om in eerste instantie alleen het Kerkplein her in te richten.

Ondernemers uit de klankbordgroep willen liever dat het hele project wordt uitgevoerd, desnoods op een later moment om zo twee keer overlast door werkzaamheden in de Grotestraat te voorkomen. Het hele project bestaat uit de herinrichting van het Kerkplein waarbij ook de zone rondom de Grotestraat zal worden getransformeerd naar een verblijfsgebied om zo de sfeer te verbeteren. Dit is ook het deel dat het college nu voorstelt om aan te pakken. Vanuit de klankbordgroep ziet men echter ook graag dat de strook asfalt ter hoogte van Plus Blankhorst wordt vervangen door klinkerbestrating om het zo aan te laten sluiten op de rest van de bestrating in de Grotestraat. Ook ziet men graag snelheidsremmende maatregelen in de vorm van groenbakken bij de ‘rotondes’ op de Grotestraat ter hoogte van de kruisingen met de Taets van Amerongenstraat/Bergweg en Goorseweg/Burgemeester de Beaufortplein.

Uitvoering van het gehele project heeft de voorkeur van de klankbordgroep. Hierin is in de Programmabegroting 2019 geen rekening mee gehouden. Ondanks de oproep vanuit Markelo om het project niet gefaseerd uit te voeren denkt het college dat met alleen uitvoering van de herinrichting van het Kerkplein ze tegemoet komt aan de verwachtingen in Markelo enerzijds en anderzijds het beschikbare budget. Indien de gemeenteraad de voorkeur van Markelo volgt waarbij het centrum echt een stuk fraaier, veiliger en leefbaarder wordt zal de raad vanuit de algemene reserve extra middelen beschikbaar moeten stellen. Naar verwachting staat het voorstel 18 december op de agenda van de gemeenteraad.