Geen alternatief voor randweg

20080821 rondwegHet collegevoorstel voor een randweg uit 2008

De discussie over een rondweg of randweg in Markelo speelt al ruim 75 jaar. In 2008 bleek uit onderzoek dat een randweg de oplossing zou kunnen zijn voor het leefbaarheidsprobleem in Markelo dat wordt ervaren door het vele doorgaande verkeer in het centrum. Eerder werd al bekend dat de plannen voor een randweg in de ijskast waren gezet, mede door de kosten die geraamd werden tussen € 4 en € 8.5 miljoen. De gemeenteraad had het college daarom gevraagd om te kijken naar goedkopere alternatieven. Uit onderzoek dat dit jaar is uitgevoerd door Gerard ter Hofte en Iljits IJsebrands blijkt er geen goedkoper alternatief om het leefbaarheidsprobleem op te lossen.

De gemeente had de beide heren van PlanMooiMarkelo gevraagd vanwege de resultaten rondom het proces voor de invulling van de Kaasfabriek. Bij het onderzoek rondom het verkeer kwamen meerdere oplossingen naar voren voor de leefbaarheidsproblematiek, waaronder ook de randweg en vrachtwagenknip. Andere ideeën waren een onvoldoende  oplossing of bleken meer nadelen als voordelen te hebben. Het bleek uiteindelijk dat er geen andere oplossing kon worden gevonden om de ervaren leefbaarheidsproblemen weg te nemen.

Harry Scholten gaf in een toelichting vanmorgen aan dat er mogelijk met bedrijven met veel vrachtverkeer in het centrum van Markelo zoals ABZ Diervoeding in overleg kan worden getreden om te bekijken of ze andere routes kunnen gebruiken om zo het centrum van Markelo te ontlasten.