Verkeershinder (1)

Afgelopen week is er weer een hoofdstuk toegevoegd aan de soapserie “Lijdensweg van een Rondweg”. De bewoners van de straat Wansink protesteren tegen het toenemende verkeerslawaai doordat zware vrachtwagens niet meer over de Markelosebrug in Stokkum mogen rijden. De zware vrachtwagens moeten nu allen door het dorp rijden, richting haven. Al jarenlang is het probleem van verkeershinder bekend. In Tubantia van 17 december 1986 lezen wij: “Alleen een rondweg kan zwaar verkeer weren uit Grotestraat. Diverse raadsleden in Markelo zijn van mening dat er wel degelijk nu al over een rondweg in Markelo gedacht moet worden, ook al kan die volgens Burgemeester Buma pas rond het jaar 2040 gerealiseerd worden. Alleen door het zware verkeer om de Grotestraat heen te leiden kan het dorpscentrum van Markelo een veilig en gezellig ge heel worden, zo meenden enkele raadsleden.” Dat was dus in 1986.

20130919 oudetoren

 

De “Lijdensweg van een rondweg” beleefde zijn première op 23 januari 1941in de raadszaal van het gemeentehuis. Er werd toen al gesproken over een rondweg die vanaf de Goorseweg via het Beukenlaantje zonder onderbreking doorloopt naar de Holterweg, daar waar vroeger de Dijkerhoekweg begon. In het gebied waar genoemde rondweg gepland was, stonden toen geen woningen, alleen een enkele boerderij. Het script en de tekeningen bevinden zich in het archief van de Stichting Heemkunde Markelo. In die jaren zijn er metingen verricht en heeft Ir. Verdenius een uitbreidingsplan ontworpen waarin tevens een rondweg was geprojecteerd. In de discussie op genoemde datum wilden enkele raadsleden eerst de situatie ter plaatse bekijken om dan pas te kunnen oordelen over het plan. Burgemeester mr. A.P.Korthals Altes wees dit voorstel resoluut af met de opmerking:”dat zij allen de gemeente wel door en door kennen en precies weten om welke gronden het gaat. De raad heeft voldoende gelegenheid gehad om rond te kijken”. Het plan werd aangenomen met 5 stemmen voor en vier tegen. De voorstanders van de bezichtiging (hoewel zij in principe niet tegen waren) hebben later toch tegen gestemd. Een wat wonderlijk argument om tegen te stemmen.

Doordat de Duitse bezetters in augustus 1941 de gemeenteraad buiten spel zette, is het plan niet doorgegaan. Voor zover wij kunnen nagaan is in vele jaren na de bevrijding dit plan ook nimmer ter sprake geweest.

In een krantenbericht van 4 november 1953 lezen wij dat G.S. de staten van Overijssel hebben voorgesteld om van provinciewege een rondweg om Markelo aan te leggen en te onderhouden. Uiteindelijk werden de Pr.Irene- en Pr.Beratrixstraat aangelegd.

(wordt vervolgd)