PvdA wil volledige aanpak Grotestraat

In de gemeenteraadsvergadering van 18 december zal de PvdA pleiten om de Grotestraat volledig aan te pakken. Het plan, ook bekend als de ‘Huiskamer van Markelo’, is voortgekomen uit een klankbordgroep van Markeloërs in samenwerking met de Dorpsraad Markelo, Gemeente Hof van Twente en adviesbureau Goudappel Coffeng. Volgens de PvdA moet er in Markelo echt iets gebeuren met de Grotestraat om er voor te zorgen dat Markelo weer een beetje leefbaarder wordt. Eerder waren er plannen voor een randweg met een budget van 1.000.000 euro, maar die plannen werden in de ijskast gezet om het Kaasplein en Kaasfabriek te realiseren. Wel bleef er 250.000 euro in de begroting staan voor maatregelen voor het verkeer in de dorpskern. Dat is niet genoeg voor uitvoering van het gehele plan. “De situatie in Markelo is in onze ogen beroerd en ongewenst maar een definitieve oplossing lijkt niet haalbaar. Wij zijn van mening dat er nu echt iets moet gebeuren om de inwoners in Markelo een veiliger gevoel te geven als ze in het centrum van het dorp winkelen. De inwoners van Markelo zijn een uitgebreid participatietraject ingegaan dat heeft geresulteerd in een doordacht plan dat gedragen wordt door inwoners en ondernemers. Dat plan is wel twee keer zo duur, maar toch vinden we dat het volledig moet worden uitgevoerd”, aldus PvdA fractievoorzitter Fred Rijkens.

Volgens Rijkens zou de verkeerssituatie in de dorpskern van Markelo dusdanig gewijzigd moeten worden zodat vrachtwagens en auto’s afgeremd worden. Rijkens: “We hebben Markelo in het verleden voor de gek gehouden met een miljoen voor een rondweg die onhaalbaar is. Bovendien vinden we dat de gemeente zelf onvoldoende heeft gedaan om tot een betere situatie te komen. Als we nu weglopen voor maatregelen die door Markelo zelf zijn bedacht wordt de gemeente ongeloofwaardig,”

Rijkens denkt dat er op de begroting voor 2018 geld over zal worden gehouden om het project toch in zijn geheel uit te kunnen voeren. “Maar we zoeken ook nog naar andere mogelijkheden die we in de raadsvergadering van 18 december naar voren zullen brengen. Het zou goed zijn dat bij die raadsvergadering zoveel mogelijk Markeloërs aanwezig zijn. Druk op de ketel helpt in zo’n situatie altijd”, aldus Rijkens.