Nieuw bestuur ondernemersclub

Ondernemend Markelo heeft na de algemene ledenvergadering van gisteravond een nieuw bestuur. In de zaal bij De Kroon droeg Jan Thale Haandrikman na iets meer dan 2,5 jaar de voorzittershamer over aan Riellie Berends. Ook Wolter-Jan Kistemaker en Jeroen Meutstege namen vanavond afscheid. Wolter Jan Kistemaker vervulde sinds de doorstart van Ondernemend Markelo de rol van penningmeester, welke functie nu zal worden uitgevoerd door Edwin Landeweerd. Marjan Noteboom is benoemd tot secretaris en Richard Landuwer tot algemeen bestuurslid en tevens vertegenwoordiger vanuit de Stichting Markelo Promotie. Zittende bestuursleden Robert Völkers, Esther Meijer en André Mensink blijven onderdeel van het bestuur. Het bestuur hoopt samen met de leden weer een sterke verbindende vereniging te worden die ook Markelo zal blijven vertegenwoordigen in het Ondernemersplatform Hof van Twente. De goed bezochte vergadering werd voorafgegaan aan een BBQ op het terras bij De Kroon.

Ondernemend Markelo is begin 2018 voortgekomen als doorstart van de Ondernemersvereniging Markelo. De oude vereniging was niet toegankelijk voor iedere ondernemer en ledenaantal liep fors terug. De door Maarkelsnieuws in 2015, 2016 en 2017 georganiseerde Maarkels Business Events lieten zien dat ondernemers wel behoefte hadden aan netwerkbijeenkomsten. Dankzij een statutenwijziging kon onder de nieuwe naam Ondernemend Markelo een nieuwe koers als netwerkvereniging ingezet worden. Het ledenaantal zit sindsdien weer in een stijgende lijn.