Bestuur OVM maakt weg vrij voor Ondernemend Markelo

Tijdens een bijzondere Algemene Ledenvergadering die afgelopen donderdagavond plaats vond bij De Kroon in Markelo heeft het volledige bestuur van de Ondernemersvereniging Markelo haar functie officieel neergelegd om zodoende de weg vrij te maken en het mogelijk te maken voor ondernemend Markelo om een nieuwe koers te gaan varen. De aanwezigen gingen akkoord met het voorstel om een interim bestuur te vormen op weg naar een nieuwe structuur voor Ondernemend Markelo. In een tweede overleg gisteravond is besloten dat Jan Thale Haanderinkman, Rein Compagner, Herbert Weekhout, Rick Morsink, Jeroen Meutstege en Robert Volkers tijdelijk plaats nemen in het interimbestuur en zullen worden bijgestaan door Raymond Krabbenbos en Gerrie Eertink. Laatst genoemde personen maakten deel uit van het OVM bestuur maar zullen het interim bestuur bijstaan met hun kennis en kunde. Het interimbestuur zal zich de komende maand hard gaan maken om een nieuw bestuur te vormen en nieuwe statuten te maken voor de Markelose ondernemers.

Het interim bestuur streeft er naar om tijdens een volgende ledenvergadering van de ondernemersvereniging op 15 februari 2018 een nieuw bestuur te kunnen voorstellen alsmede een concept statutenwijziging voor te leggen aan de huidige ondernemersclub. De komende weken staan dan ook gesprekken gepland met potentiële bestuursleden en ondernemers die op een of andere manier actief betrokken willen worden binnen de vereniging.

Al enige tijd is duidelijk dat de koers moet worden gewijzigd wanneer men in Markelo een vereniging wenst waarbij ondernemers, ZZP’ers maar ook agrariërs zich van harte welkom voelen. Dat hier behoefte aan is in Markelo hebben drie georganiseerde Maarkels Business Events waarbij de opkomst van Markelose ondernemers groot was, meer dan duidelijk gemaakt.