Woningbouwplan voor 100 woningen en extra ontsluitingsweg

De gemeente Hof van Twente heeft vanmiddag samen met RG Investment een toelichting gegeven op het woningbouwplan ‘Markelo-Noord’ met circa 100 woningen aan de rand van Markelo. De woningen zullen worden gebouwd op een perceel achter Bistro de Tasca en ten noorden van de bestaande wijk De Esch. Onderdeel van de plannen is een ontsluitingsweg voor zowel de nieuw te bouwen woningen als ook de bestaande woningen op ‘De Esch’ via de rotonde aan de Holterweg. ’t Planken Hoes zal bij de realisatie van deze ontsluitingsweg plaats moeten maken. De percelen achter De Tasca zijn inmiddels aangekocht door RG Investments. “We zijn al enige tijd in gesprek met de gemeente over de ontwikkeling van bovengenoemde locatie. De woningbehoefte voor nieuwe woningen in Markelo is groot. We zijn dan ook blij de intentie naar elkaar te hebben uitgesproken, hier een mooie ontwikkeling te willen realiseren die aansluit bij de verschillende woningbehoeften in Markelo”, aldus Gerben Homan van RG Investment. Wethouder Wim Meulenkamp ziet het plan als ‘een prachtige kans voor Markelo’.

De plannen zijn een aanvulling op de woningbouwplannen, die al in voorbereiding zijn. “Het levert samen met de locaties Countus, Hemmelweg en de Welp een belangrijke bijdrage aan voldoende passende woningen voor onze inwoners. Komend najaar gaan we met inwoners in gesprek om te kijken hoe we dit plan verder kunnen versterken. Via de gemeentelijke website volgt later in het jaar meer informatie”, aldus Wim Meulenkamp.

De partijen kunnen zich reeds op hoofdlijnen vinden in deze mooie ontwikkeling voor Markelo waarbij ook ruimte zal zijn voor rijtjeswoningen, starterswoningen en levensloopbestendige woningen. Verdere afspraken en schetsen zullen de komende tijd nader worden uitgewerkt. Komend najaar zullen omwonenden worden geïnformeerd. Het is de bedoeling dat in de eerste helft van 2022 de bestemmingsplanprocedure wordt opgestart. De kavels zullen zowel door gemeente Hof van Twente als door RG Investment gefaseerd worden uitgegeven aan de hand van de kavelwachtlijst. In Markelo telt deze kavelwachtlijst bijna 200 inschrijvingen.