Groen licht appartementen Beaufortplein

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft vanavond groen licht gegeven voor het plan van 26 appartementen op de plek van het voormalige pand van Countus/Rabobank aan het Burgemeester de Beaufortplein. De fracties van de PvdA en SP hadden de nodige moeite met het toekennen van openbare parkeerplekken aan het gebouw en dat het peilpunt hoger is dan het huidige peil aan de zijde van gezondheidscentrum Het Stroaten. De overige fracties vonden het een mooie ontwikkeling voor Markelo, zeker alsook de indieners van de zienswijze en Dorpsraad Markelo betrokken worden bij de architectuur van het gebouw. “Ik denk dat het een mooie aanvulling wordt voor Markelo”, aldus een tevreden wethouder Meulenkamp reagerende op de steun vanuit de gemeenteraad.

Bij de behandeling van het agendapunt kwam D66 met een motie om met een integrale parkeervisie te komen voor Markelo. De motie kon geen steun vinden bij coalitiepartijen CDA en VVD, die van mening waren dat dit al voldoende was ondervangen in de oplegnotitie. Hierdoor werd deze motie niet aangenomen. De gemeenteraad was tevreden met de toezegging van het college, zoals ook bleek uit de opgestelde notitie behorende bij het plan, dat er een parkeeronderzoek zal komen in Markelo en de blauwe zone bij Plus Blankhorst.

Gerda Bruins gaf in de vorige raadsvergadering al aan dat de VVD voorstander was van de bouw van de appartementen. Bruins: “Het moet niet alleen blijven bij roepen: bouwen, bouw en bouwen, maar het is ook belangrijk – en al helemaal voor Markelo – dat dit ook daadwerkelijk gebeurt”. Namens het CDA gaf ook Arjan Zandvoort aan tevreden te zijn met het aangepaste plan. “Het CDA is tot de conclusie gekomen dat niet alle bezwaren weggenomen kunnen worden. Alles bij elkaar gaat het CDA akkoord met het plan inclusief de oplegnotie”, aldus Zandvoort.

Herman Wevers gaf namens de PvdA aan dat de blauwe zone mogelijk meer problemen kan veroorzaken dan oplossen. Volgens de PvdA stapt de gemeente met dit plan af van de regel dat bij bouw in het centrum het parkeren op eigen terrein moet plaatsvinden. Wethouder Meulenkamp gaf in een reactie aan dat ook bij het bestaande kantoorpand parkeerplaatsen horen. Naast de PvdA gaf ook Frank Stevens van de SP aan te worstelen met het plan.

Omwonenden en omliggende bedrijven die zich eerder door de gemeente niet serieus genomen voelden en zich niet konden vinden met het plan voor de 26 appartementen gaan met elkaar in overleg of men nog verdere stappen gaat ondernemen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.