12 extra woningen Hemmelweg

De gemeente zet de woningbouwplannen op plek de volkstuintjes aan de Hemmelweg kracht bij. Het bestemmingsplan waarin plek is opgenomen voor 8 rijwoningen en 4 tweekappers ligt vanaf volgende week donderdag gedurende 6 weken ter inzage. De nieuwe woningen op de plek van de volkstuintjes zullen worden ontsloten via Beusbergen/Kuperskamp en via Weverskamp/Hemmelweg. Naast de woningen blijft er veel groen in het plangebied en zijn er 20 parkeerplekken in de plannen opgenomen. De hierboven getoonde stedenbouwkundige schets wijkt nauwelijks af van de plannen die begin dit jaar aan een aantal omwonenden zijn gepresenteerd.

De plannen voor woningbouw aan de Hemmelweg komen niet uit de lucht vallen. In de in 2010 vastgestelde Structuurvisie Markelo werd de locatie al genoemd als ‘zoeklocatie wonen voor langere termijn’. Eenzelfde benaming kent het gebied ten noordwesten van het woonzorgcomplex De Esch. Hierbij valt op dat in diezelfde structuurvisie genoemd toekomstig woongebied op De Esch II, de A. ten Hovestraat en Keppels nog niet in procedure zijn gebracht. Tegen deze potentiele woningbouwlocaties bleek op voorhand veel protest vanuit omwonenden. De omwonenden van de volkstuintjes staan niet afwijzend tegenover woningbouw, maar lijken het niet eens te zijn met de door de gemeente gekozen ruimtelijke invulling.

Verkoop bouwkavels
De kavels voor de 8 rijwoningen zijn al in optie gegeven aan deelnemers van het CPO-project en worden niet aangeboden via een reguliere procedure aan mensen die op de kavelwachtlijst staan. De kavels voor de tweekappers zullen na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan samen met een nog beschikbare kavel voor een vrijstaande woning aan de Hemmelweg 8 wel worden aangeboden aan mensen op de kavelwachtlijst. In Markelo zit men te springen om woningbouw, de kavelwachtlijst is er het grootst van alle kernen in Hof van Twente. Vorig jaar werd bekend dat er in Markelo tot 2028 behoefte is aan 100 extra woningen.