Mogelijk starterswoningen Hemmelweg

Foto: Gerrit Smit

De plannen voor woningbouw op de plek van de volkstuinen aan de Hemmelweg lijken steeds concreter te worden. De locatie is in beeld als een mogelijke locatie voor een CPO-project. In een CPO-project bouwt een groep toekomstige buren samen een blok woningen. De belangstelling voor een CPO-project onder jongeren viel eerder dit jaar met slechts 4 aanmeldingen tegen, toch lijkt hierin inmiddels een vervolg stap gezet. “Er is inderdaad een CPO-plan in voorbereiding voor die locatie. Dat plan is nog in de verkennende fase. Als er meer duidelijkheid is, dan wordt de buurt daar ook bij betrokken”, aldus een woordvoerder van de gemeente. De activiteiten die op dit moment plaatsvinden aan de Hemmelweg hebben hier niets mee te maken. De werkzaamheden die naast het terrein van de volkstuinen plaatsvinden zijn voor een particulier bouwplan.