Woningbouwplannen vertraagd

Een aantal woningbouwplannen in Markelo heeft vertraging opgelopen of lijken helemaal van de baan. In 2019 was een nog braakliggend terrein aan het Keppels in Markelo in beeld als woningbouwlocatie. Ondanks dat onderzoeken zijn uitgevoerd om te bepalen of woningbouw naast bestaande bedrijvigheid wenselijk en mogelijk is, is het nog niet zeker of het plan in procedure wordt gebracht. Het woningbouwplan op de plek van de voormalige volkstuintjes aan de Hemmelweg dat vorig jaar ter inzage heeft gelegen stuit of veel bezwaren vanuit omwonenden, waarmee inmiddels online gesprekken hebben plaatsgevonden. De gemeente bekijkt momenteel intern hoe het plan kan worden vervolgd. Plannen voor woningbouw op de voormalige schoollocatie van De Welp aan de J. Ooststraat en op De Esch III zijn inmiddels opgestart.

Voor de voormalige schoollocatie van De Welp zijn inmiddels al verschillende verkavelingsschetsen opgesteld die nog aan het college van burgemeester en wethouders moeten worden voorgelegd. Op welke wijze de omgeving bij de plannen zal worden betrokken zal binnen het college ook worden stilgestaan. Een woningbouwplan voor De Esch III is op dit moment in voorbereiding, de gemeente verwacht dat in de loop van 2021 hier meer informatie over beschikbaar zal komen.