Gemeenteraad wil woningbouw Esch III

De gemeenteraad steunde gisteravond het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de woningbouwlocatie De Esch III te gaan ontwikkelen en na vaststelling van het bestemmingsplan het plan in 2022 in exploitatie te gaan nemen. Het is onderdeel van de perspectiefnota Grondexploitaties 2020 welke gisteravond door de gemeenteraad werd vastgesteld. “We zijn als VVD zeer blij om De Esch III in exploitatie te nemen. Dit biedt de nodige perspectieven waar woningbouw zeer gewenst en noodzakelijk is”, aldus Gerda Bruins. William Sanchez van GroenLinks had nog wel wat vraagtekens bij het proces. Ook wilde hij graag weten wat er gebouwd gaat worden en voor wie. “Dit komt terug in de woonvisie en het bestemmingsplan”, aldus wethouder Harry Scholten in een reactie. Wat er gebouwd moet worden hoort volgens Scholten thuis bij de discussie over de woonvisie: “Volgens mijn collega Van Zwanenburg komt in januari of februari 2021 de woonvisie op de agenda van de raad”.