Voorlopig geen windmolens nabij Markelosebroek

Er zijn geen concrete plannen voor windmolens grenzend aan Markelo in de gemeente Lochem. Dat heeft wethouder Wim Meulenkamp vorige week te horen gekregen in een gesprek met zijn Lochemse collega. Dat blijkt uit de beantwoording van de schriftelijke vragen die Bennie Nijenhuis hierover namens de fractie van Gemeente Belangen had gesteld. Tevens heeft Wim Meulenkamp gesproken met zijn collega van de gemeente Berkelland, ook de gemeente Berkelland had geen plannen voor windmolens op locaties grenzend aan Hof van Twente. De wethouders van de beide buurgemeenten hebben aangegeven dat ze de gemeente Hof van Twente en haar inwoners vroegtijdig zullen meenemen bij eventuele planvorming ten aanzien van toekomstige locaties grenzend aan Hof van Twente.

De gemeente Lochem heeft in februari een aantal bewonersavonden gehouden waarin de randvoorwaarden voor windenergie en ook over de herijking van het beleidskader zon na de uitgevoerde evaluatie. Hierbij is volgens de beantwoording van de schriftelijke vragen de vraag of en waar er windmolens komen niet aan de orde geweest. Een aantal inwoners uit Markelo heeft naar aanleiding van de berichten over de mogelijke komst van windmolens zelf al contact gezocht met de gemeente Lochem, ook zij hebben te horen gekregen dat de gemeente Hof van Twente op de hoogste zal worden gesteld zodra er plannen zijn voor windmolens voordat er zoekgebieden worden aangewezen.