Wethouder in gesprek over windmolens Lochem

Wethouder Wim Meulenkamp gaat binnenkort in gesprek met zijn college Henk van Zeijts van de gemeente Lochem. Aanleiding is de berichtgeving over de mogelijke komst van een of meerdere grote windmolens in het aan Markelosebroek grenzende deel van de gemeente Lochem. Volgens Meulenkamp wijken de plannen af van de door de Belangenvereniging Exel en Omstreken en de Stichting Buurtbelangen Larensebroek geschetste scenario’s. Hij hoopt dat de Lochemse wethouder Van Zeijts in het gesprek dat nog plaats moet gaan vinden de inwoners van Markelosebroek gerust kan stellen. Volgens de eerder genoemde belangenverenigingen zouden de in de gemeente Lochem geplande windmolens bijna twee keer zo hoog worden dan de Markelose televisietoren.