Zorgen om windmolens nabij Markelosebroek

Afbeelding: Stichting Buurtbelangen Larensebroek e.o.

Inwoners van Exel en Larense Broek maken zich zorgen over de mogelijke komst van windmolens. Officieel is een groter gebied van Lochem zoekgebied voor een windmolen, maar de Lochemse wethouder Van Zeijts zou tijdens een van de inspraakavonden Papenslag bij Exel en Larense Broek, al specifiek genoemd hebben als locaties waar zeker een windmolen komt. Beide locaties liggen op korte afstand van de gemeentegrens met Hof van Twente. Zowel de Belangenvereniging Exel en Omstreken (BEO) alsook de Stichting Buurtbelangen Larensebroek e.o. zijn geen voorstander van de windmolens, waarbij de Markelose televisietoren in de schaduw zou komen te staan.

De BEO voelt zich gesteund door inwoners van Exel. 80% heeft zich in een enquête uitgesproken tegen de komst van grote windmolen rond Exel. Een klankbordgroep van de BEO heeft haar zorgen ook geuit bij de gemeenteraadsfracties in Lochem. De verwachting is dat in maart of april 2021 de gemeente Lochem een definitief besluit zal nemen over de plaatsing van de molens.