Deel oppositie wil geen extra geld naar Grotestraat

Bijna 2 jaar geleden heeft de Dorpsraad Markelo plannen gepresenteerd voor de herinrichting van de Grotestraat. Dit naar aanleiding van een in oktober 2017 in de gemeenteraad aangenomen motie om tot een plan te komen ter vergroting van de verkeersveiligheid in het centrum van Markelo. Bij de presentatie van de plannen was het uitgangspunt dat de ‘Huiskamer van Markelo’ in het najaar van 2018 gerealiseerd zou worden. Eerder werd al bekend dat het college de realisatie van de aanpassing van de Grotestraat niet eerder gepland heeft dan 2022-2023 met als uitgangspunt dat hiervoor 250.000 euro vanuit Vitens reserves van de gemeente gebruikt zouden worden. Maandag kwamen Gemeente Belangen, D66, Groenlinks en SP echter samen met het voorstel om vanuit de reserve Vitens, niets beschikbaar te stellen voor de ‘Huiskamer van Markelo’. De PvdA is hier uiterst verbolgen over en vreest zelfs dat het project gevaar loopt indien het voorstel worden aangenomen.

Fractievoorzitter Fred Rijkens hekelt vooral de opstelling van Gemeente Belangen. Door een amendement van PvdA, CDA en VVD werd in januari van dit jaar besloten om bij de behandeling van de Kadernota 2020 de plannen prioritair zouden worden behandeld. Volgens Rijkens was het namelijk vooral Gemeente Belangen die destijds de 3 partijen verweet dat er niet direct gelden werden vrijgemaakt. Rijkens: “Vooral Gemeente Belangen, bij monde van raadslid Titshof, sprak toentertijd van een gebakken lucht voorstel en een dode mus voor Markelo omdat er niet onmiddellijk geld op tafel kwam. Nu stelt deze zelfde fractie voor om het inmiddels beschikbare bedrag maar weer te schrappen.” Volgens Rijkens hoeft Markelo niet te vrezen dat de plannen voor de herinrichting van de Grotestraat gevaar lopen. “CDA, VVD en PvdA steunen de motie GB en D66 nadrukkelijk niet”, besluit Rijkens.