PvdA: geen uitstel herinrichting Grotestraat

De Partij van de Arbeid zal bij de behandeling van de Kadernota aanstaande dinsdag in de gemeenteraadsvergadering het uitstel van de herinrichting van de Grotestraat aan de orde stellen. De fractie is tegen het voorstel van het college om de ‘Huiskamer van Markelo’ uit te stellen. “We hebben niet voor niets in januari een motie aangenomen waardoor de Grotestraat in zijn geheel kan worden uitgevoerd. Iedereen vindt de verkeersveiligheid in Markelo van groot belang, er ligt een goed plan, waarom zou je dan willen uitstellen?”, aldus fractievoorzitter Fred Rijkens. Zijn fractie vindt dat de voorbereidingen eind 2019, begin 2020 zouden moeten plaatsvinden en start van de uitvoering uiterlijk in het najaar van 2020. Dit is ook in lijn met hetgeen de Dorpsraad Markelo voor ogen had. Rijkens is van mening dat door het voorgestelde uitstel het gevaar dreigt dat inwoners zich niet meer serieus genomen voelen: “De volgende keer dat je ze dan vraagt om mee te denken en te werken, dan geven ze niet meer thuis”.