College wil ‘Huiskamer’ niet voor 2022 inrichten

De Markelose Grotestraat zal als het aan het college ligt niet eerder dan in 2022-2023 worden heringericht. Dit blijkt uit de Kadernota 2020 die op de agenda staat voor de komende raadsvergadering. In eerste instantie wilde het college alleen het gebied rond het Kerkplein aanpakken, maar hier ging de gemeenteraad op 15 januari van dit jaar niet in mee. VVD, CDA en PvdA kwamen met een amendement om het plan geheel uit te voeren. Ook de Dorpsraad Markelo en Ondernemend Markelo bleken geen voorstander van alleen het aanpakken van het gebied rond het Kerkplein. Het college stelt nu voor om te wachten met de uitvoering van de plannen voor de ‘Huiskamer van Markelo’ tot de werkzaamheden rondom het te bouwen kindcentrum, de Kaasfabriek en Plan Kistemaker zijn afgerond. De schop zou in 2022-2023 de grond in kunnen. Dat duurt volgens van de Dorpsraad Markelo te lang. “We kunnen uitstel tot september 2020 in verband met de bouw van het kindcentrum begrijpen, maar langer uitstel begrijpen we niet. Het Kaasplein is af en Plan Kistemaker is ook bijna klaar,” aldus Dorpsraadvoorzitter Hans ten Zende.

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 15 januari 2019 unaniem besloten dat er bij de behandeling van de kadernota een integrale afweging gemaakt zou worden waarbij de ‘Huiskamer van Markelo’ prioriteit zou krijgen. Bij uitvoering van het plan zou dit in één fase plaatsvinden, waarbij de Grotestraat tussen Bergweg en Burgemeester de Beaufortplein alsmede het Kerkplein op de schop gaat.

Voor de plannen voor de herinrichting van de Grotestraat houdt het college in de Kadernota 2020 rekening met een investering van 475.000 euro. Naast het eerder beschikbare krediet waarvan nog 225.000 euro resteert is er dus nog 250.000 euro benodigd. Het college stelt voor om deze 250.000 euro te dekken vanuit de reserve Vitens.