Dorpsraad bezig met plan centrum

Impressie: Dorpsraad Markelo

Daar waar gemeente Hof van Twente geen oplossing voor handen heeft, denkt de Dorpsraad Markelo deze wel te hebben. Zij stellen dat de verkeersstroom de komende jaren zal toenemen, fietsers en voetgangers komen hierdoor in het centrum van Markelo nog meer in het gedrang. De huidige verkeerssituatie ter hoogte van de Martinuskerk, Meinders en Dirk wordt door hen als chaotisch, onoverzichtelijk en onveilig aangemerkt. De Dorpsraad heeft naar eigen zeggen de afgelopen 6 maanden geprobeerd om de gemeente te doordringen van de ernst van de situatie. Uiteindelijk werd vorige week in de gemeenteraadsvergadering een motie door de PvdA over deze verkeerssituatie in Markelo unaniem aangenomen. 

Volgens de Dorpsraad Markelo is er € 250.000 beschikbaar om de oversteekbaarheid en de positie van voetgangers en fietsers in het bovengenoemde gebied te verbeteren. Een goedkope oplossing om de verkeersstroom te verminderen is er echter niet. De Dorpsraad Markelo denkt dat er oplossingen zijn om de verkeersveiligheid in dit gebied te verbeteren en met kleine aanpassingen tevens het straatbeeld te verfraaien. Samen met gemeente Hof van Twente wil de Dorpsraad hierover in gesprek met naastgelegen winkeliers en omwonenden. De bovenstaande impressie is een van de vele mogelijkheden. Momenteel is er nog geen concreet plan en is alles nog mogelijk. Zoals in de motie verwoord is, zal er uiterlijk in maart 2018 een concreet plan op tafel moeten liggen.