Vragen over verkeersonrust Markelo

De reconstructie van de Prinses Beatrixstraat en toekomstige ontwikkelingen rondom het Burgemeester de Beaufortplein hebben volgens GemeenteBelangen geleid tot zorgen bij een aantal Markeloërs. De fractie heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over deze ‘verkeersonrust’. De omleidingsroute zou als gevolg van de reconstructie van de Prinses Beatrixstraat zorgen voor een aantal onveilige situatie op de Stationsstraat en Roosdomsweg. Ook de afsluiting van een deel van het Burgemeester de Beaufortplein en parkeerplaatsen ten behoeve van een schoolplein zou volgens GemeenteBelangen mogelijk tot onveilige situaties kunnen leiden, zeker wanneer de sloop en bouw van de appartementen op de plek van het voormalige ontspanningsgebouw van start gaan.

De fractie vraagt het college in hoeverre ze zich bewust is van de verkeersonrust die leeft in Markelo. Ook wil men weten of er voldoende veiligheidsmaatregelen worden genomen rondom de tijdelijke huisvesting van OBS de Zwaluw en of hulpdiensten niet onverwacht geconfronteerd worden met verkeersobstakels waardoor de uitvoeren van de hulpverlening mogelijk belemmerd zou kunnen worden. De fractie roept het college tevens op om eens duidelijk richting de inwoners van Markelo te communiceren over alle werkzaamheden en de bijbehorende maatregelen, dat zou de onrust mogelijk al wegnemen.