Informatieavond ontwikkeling Burgemeester de Beaufortplein 5

Donderdagavond 11 april organiseren Vasters Vastgoed, de JP van den Bent stichting en Bouwbedrijf RoosdomTijhuis een informatieavond tussen 19.00 en 20.30 uur bij De Haverkamp over de ontwikkeling van het bouwplan aan de Burgemeester de Beaufortplein 5 in Markelo. Het plan voorziet in de realisering van 17 appartementen voor de JP van den Bent stichting op de plaats van het voormalige ontspanningsgebouw en de peuterspeelzaal. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden met het oog op de sloop van het gebouw gestart.

Tijdens de informatieavond komt het ontwerp van de appartementen, de technische eigenschappen en de komende werkzaamheden aan bod. Daarnaast wordt toegelicht voor wie deze appartementen gerealiseerd gaan worden. Vanuit de diverse disciplines zijn er tijdens deze avond vertegenwoordigers aanwezig om vragen te beantwoorden. De informatieavond betreft een vrije inloop zonder vaste starttijd waardoor vooraf aanmelden niet nodig is. “Wij hebben de direct omwonenden van de bouwlocatie deze week middels een brief uitgenodigd. Wie daarnaast geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de plannen is uiteraard ook van harte welkom”, geeft André Vasters aan.

Gemeente Hof van Twente tekende in het najaar van 2017 een exploitatieovereenkomst en overeenkomst planschade voor de bouw van 17 appartementen aan het Burgemeester de Beaufortplein 5 in Markelo. Om de bouw mogelijk te maken was een wijziging van het huidige bestemmingsplan noodzakelijk.