Beatrixstraat 3 maanden op de schop

In opdracht van gemeente Hof van Twente start NTP Infra uit Enschede op 4 maart met de reconstructie aan de Beatrixstraat in Markelo. Het gaat hierbij om het gedeelte tussen de Stationsstraat en de kruising met de Goorseweg. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verplaatsen en vernieuwen van de riolering van het trottoir naar de hoofdrijbaan en het vernieuwen van het asfalt en de wegfundering. Naast deze werkzaamheden wordt de weg ingericht als 30 kilometerzone. Het is de verwachting dat de werkzaamheden eind mei zullen zijn afgerond. Doorgaand verkeer richting Stokkum zal worden omgeleid. In mei gaat ook de kruising van de Beatrixstraat met de Goorseweg op de schop. Daar zullen de detectielussen van de verkeerslichten worden vervangen, in combinatie met vernieuwing van het asfalt. Hierdoor zal ook het doorgaand verkeer richting Goor tijdelijk een andere route moeten nemen.

De omleidingsroute ligt op dit moment ter goedkeuring bij de bevoegde instanties. “De routes zijn er in principe op gericht om doorgaand verkeer zo veel mogelijk (ruim) om Markelo heen te leiden. Ook wordt er in de omleidingsroutes rekening gehouden met de tijdelijke locatie van Obs de Zwaluw“, geeft een woordvoerder aan namens de gemeente.

De werkzaamheden zijn mede afhankelijk van het weer of andere onvoorziene omstandigheden. “Een belangrijk aspect in onze planning is onder andere de bereikbaarheid en doorgang van de wielerronde van Markelo, eind juni aanstaande. Daar wordt door ons volop rekening mee gehouden”, aldus projectleider Bert Blaauwendraad. Bewoners worden te zijner tijd nader geïnformeerd.