Noaberactie nodig voor de kerk!

Fier staat de Martinuskerk midden in het centrum van Markelo. De Martinuskerk die een kerk wil zijn voor àlle Markeloërs. “Dat klopt! En dan wel met de nadruk op het woord ‘alle’, want of je nu een trouwe bezoeker bent van de kerkdienst of af en toe komt luisteren; de deuren van onze Martinuskerk staan wagenwijd open voor iedereen”, vertellen Henk Bolink en Marti Pluijgers. Om de Martinuskerk te kunnen behouden voor Markelo doen zij een beroep op de Markeloërs. Met de actie Kerkbalans zijn de leden van de Protestantse Gemeente Markelo in de afgelopen weken al benaderd. Met de opbrengst van deze actie worden de kosten voor het pastoraat bekostigd. De actie Kerkbalans is niet helemaal toereikend voor de totale begroting van de Martinuskerk. “Juist daarom hebben we vorig jaar de ‘Noaberactie’ opgezet waarmee we een beroep doen op de ‘noabers’ van de kerk en zo de kosten van het onderhoud en het behoud van de kerk in Markelo wel dekkend te krijgen”, aldus Marti.

Veel mensen weten de Martinuskerk en de naastgelegen Martinushof te vinden om samen genietend van een kopje koffie bij te praten of te luisteren naar het verhaal van een ‘mede’ Noaber. Genieten van de klanken van het Haubtorgel en luisteren naar de boodschap die verwerkt is in de kerkdienst die elke zondagmorgen in de kerk wordt gehouden. De boekenmarkt, de fancyfair, de jeugdclub…. voor alle leeftijden staan de deuren van de kerk open.

Wilt u de kerk financieel steunen dan kunt u uw gift overmaken op de Noaberrekening van de Martinuskerk  NL59RABO0373724861.