Kerk maakt balans op

Tijdens de gemeenteraadsvergadering vanavond werden er door de PvdA vragen gesteld over de mogelijke sluiting van kerken in Hof van Twente. Aanleiding is de aangekondigde sluiting van de kerk in Bentelo en dreigende sluiting van een kerk in Goor. In Markelo blijkt dat de Martinuskerk en naastgelegen Martinushof nog steeds onderdeel van de samenleving zijn, maar dat financiële hulp hard nodig is. Zo is er voor de instandhouding van de kerk en haar activiteiten jaarlijks circa 200.000 euro nodig. Een belangrijk deel hiervan verkrijgt de kerk uit de actie Kerkbalans. Deze jaarlijkse actie van meer dan 2000 deelnemende kerken is de grootste fondsenwervende actie in Nederland. Dit jaar liep de actie tot 2 februari en vanavond werd de balans opgemaakt. De teller staat voorlopig op een bedrag van ruim 165.000 euro. 

In tegenstelling tot vorig jaar is de opbrengst van de noaberactie niet in het eindbedrag meegenomen. “Dat was vorig jaar wel het geval. We verwachten wel op een zelfde bedrag als vorig jaar uit te komen”, vertelt Bert van Coeverden. Markeloërs die geen lid zijn van de kerk worden middels de noaberactie opgeroepen om met een bijdrage steun te geven om de Martinuskerk voor Markelo te behouden. De Kerkbalans leverde niet alleen financiële steun op maar ook werden ruim 30 vrijwilligers gevonden voor de meest uiteenlopende zaken. “De kerkenraad zorgde voor een formulier waarin we hebben aangeven op zoek te zijn naar talenten die zich willen inzetten voor de gemeente. Hier kwam een mooie respons op terug. Vele handen maken licht werk. We moeten samen de schouders eronder zetten”, geeft Marti Pluygers aan.