Zwaluw niet naar De Haverkamp

Vanavond worden ouders en omwonenden door gemeente Hof van Twente opnieuw op de hoogte gebracht over de locatiekeuze voor de tijdelijke huisvesting van Obs de Zwaluw. Het college besloot eerder vandaag dat de tijdelijke huisvesting van de Zwaluw niet op het terrein van De Haverkamp ingericht zal worden zoals eerder gemeld, maar dat de kinderen in het huidige pand van de Countus gehuisvest zullen worden voor de periode van tenminste een jaar. De meest belangrijke reden voor het aanpassen van de tijdelijke locatiekeuze is de sterke stijging van de bouwkosten. Een aanzienlijk bedrag dat het college liever in het nieuw te bouwen kindcentrum wil steken en niet in de tijdelijke voorziening voor de school, gaf wethouder Pieter van Zwanenburg in een eerder gesprek al aan.

In mei 2018 werd door de Stuurgroep Kindcentrum Markelo aangegeven dat zij een definitief akkoord hadden bereikt over locatie De Haverkamp, als tijdelijke huisvesting van Obs de Zwaluw en Kinderopvang Hof van Twente. Het terrein naast Sporthal De Haverkamp zou vanaf de kerstvakantie 2018-2019 de nieuwe locatie worden. De maanden voorafgaand aan dat besluit werd er veel over de locatiekeuze gespeculeerd. De onderhandelingen over de huur van de grond voor de tijdelijke voorziening van de schoollocatie bij sporthal De Haverkamp, hadden enige tijd in beslag genomen wat bij de directies van de betrokken partijen maar ook bij ouders veel onduidelijkheid en spanning opleverden. Dit werd begin december 2018 opnieuw gevoed toen bij menigeen duidelijk werd dat de ophanden zijnde verhuizing niet doorging aan het einde van het jaar.