Haverkamp tijdelijke locatie De Zwaluw

Het terrein naast Sporthal De Haverkamp wordt vanaf de kerstvakantie dit jaar de nieuwe locatie voor de tijdelijke voorziening van Obs de Zwaluw en de Kinderopvang Hof van Twente. Om kosten te besparen zal de school pas in de kerstvakantie gaan verhuizen en zullen de leerlingen vanaf 2019 starten op de tijdelijke locatie, waarvan men verwacht dat dit een jaar in beslag zal gaan nemen. De afgelopen maanden is er veel over gespeculeerd en ook binnen Markelo veel over gesproken. De onderhandelingen over de huur van de grond voor de tijdelijke voorziening van de schoollocatie bij sporthal De Haverkamp, hebben enige tijd in beslag genomen wat bij de directies van de betrokken partijen maar ook bij ouders veel onduidelijkheid en spanning leverde. Afgelopen maandag heeft de Stuurgroep KC Markelo echter een definitief akkoord weten te bereiken over locatie de Haverkamp, als tijdelijke huisvesting van Obs de Zwaluw en Kinderopvang Hof van Twente. Het consortium geeft meer duidelijkheid wat betreft de planning van het bouwplan op het moment dat het ontwerp van de nieuwbouw en het budget definitief zijn vastgesteld.

Volgende week staat een bijeenkomst gepland waarin omwonenden worden geïnformeerd als het gaat om het de eerste resultaten van het ontwerp van net nieuw te bouwen kindcentrum als ook de verkeersrapport waarin de verkeerssituatie rondom het kindcentrum wordt toegelicht. Inmiddels hebben bodemonderzoeken op de huidige locatie plaatsgevonden en worden de resultaten hiervan in de loop van juni verwacht. Eerdere deelonderzoeken inzake milieu, geluid en dergelijke waaruit blijkt dat de nieuwbouw op de bestaande locatie van Obs de Zwaluw geen bezwaar is worden samen met het verkeersrapport na de bewonersbijeenkomst openbaar gemaakt.