‘Medio vierde kwartaal oplevering Kaasfabriek’

In de gemeenteraadsvergadering van vanavond werden er naar aanleiding van de berichtgeving van maandag en vandaag op deze nieuwssite over de Kaasfabriek vragen gesteld door de fracties van D66 en PvdA. Zo wilde D66 graag weten wanneer het project zou worden opgeleverd en in hoeverre er extra budget nodig zou zijn. De PvdA wilde weten op wiens initiatief de gemeente de regie heeft overgenomen. Wethouder Harry Scholten gaf aan dat er kleine stapjes werden gezet en het project nog niet af is. “Medio september hebben we een gesprek gevoerd met Snelkookplan. Wij als gemeente zaten op de achterbank, die rol is nu omgekeerd. We hebben de uitvoering ter hand genomen en hopen medio dit kwartaal de werkzaamheden om het gebouw wind- en waterdicht te maken af te ronden”, aldus Scholten. De wethouder gaf tevens aan dat men op dit moment bezig is met het inventariseren of het allemaal nog past binnen de budgetten. Scholten: “We verwachten een klein tekort op het project, maar zij nnog in overleg om bepaalde dingen in de uitvoering anders te gaan doen”.