Regie Kaasfabriek bij gemeente

Impressie uit ingediende bouwvergunning 12 februari 2018 van Atelier 007

Dat de communicatie rondom het project te wensen over laat beamen betrokken partijen al langere tijd. Met dat uitgangspunt is enige maanden geleden de afspraak gemaakt om regelmatig met betrokken partijen de stand van zaken met betrekking tot Plan Mooi Markelo te bespreken. Dit heeft tot meerdere berichten geleid op deze nieuwssite. Communicatie lijkt mede debet aan het feit dat tot tweemaal toe een informatiebijeenkomst op initiatief van Ondernemend Markelo is uitgesteld. Feitelijk heeft gemeente Hof van Twente de exploitatie van de Kaasfabriek nog steeds niet over kunnen dragen aan stichting Kaasfabriek Markelo daar het gebouw tot op heden nog steeds niet is uitgevoerd zoals dit volgens de gemeente in de basis zou moeten. Het proces duurt in de basis te lang, erkent ook Martijn Harbers die bij de gemeente verantwoordelijk is voor het project. De projectleiders hebben vorige maand hun rol in overleg met de gemeente overgedragen waardoor de gemeente momenteel zelf de touwtjes in handen heeft voor wat betreft de resterende werkzaamheden in lijn met de eerder verleende vergunning. “Doordat nu alleen de gemeente en stichting Kaasfabriek een rol hebben wordt het overzichtelijker voor buitenstaanders”, denkt Martin Verbeek. 

De gemeente heeft begin september in overleg met de stuurgroep naar de huidige stand van het project gekeken in samenhang met het budget dat op dat moment nog beschikbaar was. Hierop volgend is overeengekomen dat in de komende periode in nauwe samenwerking tussen aannemer Brinkmans en Krabbenbos, GCM, Schildersbedrijf Assink werkzaamheden worden uitgevoerd die nog steeds binnen het budget vallen en volgens de gemeente voor de oplevering moeten worden uitgevoerd. Het plan voor de pekelbaden maken geen deel uit van het proces op het moment van oplevering.

De huidige bestuursleden van stichting De Kaasfabriek Markelo willen graag gas geven om zo snel mogelijk de Kaasfabriek met een diversiteit aan gebruikers te kunnen vullen. Op dit moment zijn er twee concrete plannen ingediend. Met deze partijen zijn inmiddels diverse gesprekken gevoerd. Martin Verbeek geeft aan dat er op dit moment geen ander concrete plannen zijn ingediend. “Ondernemers of zelfs organisaties die graag iets willen in de Kaasfabriek kunnen een plan indienen bij onze stichting waarna dit samen met de gemeente zal worden beoordeeld”, geeft Martin Verbeek vanmiddag tijdens een gesprek aan. Voor het indienen van een plan of informatie kunt u mail sturen aan de stichting De Kaasfabriek Markelo.