Verbijstering gebrek communicatie rondom Kaasfabriek

Het bestuur van Ondernemend Markelo heeft haar leden vanmiddag geïnformeerd dat de geplande bijeenkomst op woensdag 10 oktober niet door gaat. In de brief geeft het bestuur aan met spijt en verbijstering deze informatiebijeenkomst opnieuw  te moeten annuleren. De reden en achtergrond van dit besluit heeft het bestuur uiteengezet en voert terug naar de ontwikkelingen en activiteiten rondom de realisatie van het Plan Mooi Markelo die het bestuur van ONM vanaf de zijlijn heeft gevolgd. “Oorspronkelijk is aangegeven dat het plein en de te huren bedrijfsunits eind 2017 zouden worden opgeleverd. Toen dat in juni 2018 nog niet het geval was is het bestuur zich intensiever gaan verdiepen in de problematiek. Om inzicht te krijgen in de problematiek en beoogde tijdslijnen heeft het bestuur van Ondernemend Markelo in juli een gesprek gehad met een delegatie van Stichting De Kaasfabriek Markelo. Het bestuur van Ondernemend Markelo heeft daarbij zijn zorg uitgesproken over het gebrek aan communicatie en openheid en transparantie. Ondernemers in Markelo en geïnteresseerde huurders van de kaasfabriek moeten volgens het bestuur weten welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn zodat ze daar in hun plannen en bedrijfsvoering rekening mee kunnen houden. Vanuit dat gesprek is het signaal afgegeven dat de streefdatum voor overdracht van de exploitatie door de gemeente aan Stichting De Kaasfabriek Markelo begin september zou plaatsvinden”, aldus het bestuur.

Op basis van die informatie werd een bijeenkomst gepland voor 7 september. Echter eind augustus werden door het bestuur signalen opgevangen dat er nog helemaal geen overdracht zou plaatsvinden van de exploitatie. “Na overleg met de gemeente en de stichting Kaasfabriek bleek dat er inderdaad nog te weinig concreet was om een bijeenkomst te organiseren. Het gebouw was nog niet gereed voor oplevering en daardoor nog niet geschikt voor exploitatie. Tijdens de gesprekken werd wel de verwachting geschept dat er  begin oktober duidelijkheid zou zijn met 1 november 2018 als streefdatum voor ingebruikname. Begin september was de veronderstelling dat er op 10 oktober 2018 voldoende duidelijkheid zou zijn om potentiële huurders en ondernemers in Markelo te informeren over de mogelijkheden. Huurprijzen en de te verhuren units zouden dan ook bekend zijn. Door de bijeenkomst in de fabriek te organiseren zou iedereen ook direct de mogelijkheden en sfeer van het gebouw kunnen zien”, zo schrijft het bestuur aan haar leden.

Inmiddels heeft het bestuur van Ondernemend Markelo opnieuw signalen opgevangen dat op de geplande datum van 10 oktober nog steeds niet voldoende duidelijkheid kan worden gegeven. Daar waar eerder is aangegeven dat het project ruim voor de bouwvak van 2018 zou worden opgeleverd door Plan Mooi Markelo, is nu door de gemeente richting Ondernemend Markelo aangegeven dat de tijdslijnen voor oplevering nog niet bekend zijn en er inderdaad beperkt inzicht gegeven kan worden. Evenmin zou een verantwoordelijke vertegenwoordiger van de gemeente op 10 oktober aanwezig zijn om kritische vragen over het project te beantwoorden.

“Als bestuur van Ondernemend Markelo kregen we daardoor een onbestemd gevoel bij het laten doorgaan van de bijeenkomst. Eerder gemaakte afspraken over communicatie richting bevolking en ondernemers worden wederom niet nagekomen. Het bestuur van Ondernemend Markelo streeft naar openheid en transparantie voor Ondernemers in Markelo maar kunnen dit door omstandigheden buiten ons bereik niet realiseren. Daardoor zien wij ons genoodzaakt de bijeenkomst te annuleren. Wij vragen jullie begrip hiervoor”, aldus Ondernemend Markelo.

Het bestuur geeft aan dat bovenstaande niet betekent dat zij afstand nemen van het project. Daarnaast geven zij aan vragen te blijven stellen aan de gemeente alsmede de Stichting de Kaasfabriek Markelo om zo inzicht te kunnen geven aan ondernemers en de bevolking en een duidelijke uitleg waarom een overzienbaar project met opleverdatum eind 2017 bijna een jaar later nog steeds niet kan worden opgeleverd.