Toch vergunning zonnepark AZC

Foto: Gerrit Smit

Waar begin maart het college van burgemeester en wethouders had besloten om een vergunning, die realisatie van een zonnepark op het voormalige AZC Klompjan mogelijk moest maken niet te verlenen, is nu juist besloten om een soortgelijke vergunningsaanvraag wel te verlenen aan initiatiefnemer PowerField. Het zonnepark zou 8 hectare groot moeten worden en ongeveer 1.800 huishoudens van stroom kunnen voorzien. Bezwaren vanuit de buurt zouden mede ten grondslag liggen aan het besluit uit maart om de vergunning niet te verlenen. Op de nieuwe vergunningsaanvraag was eveneens een bezwaar ingediend, echter werd die vorige week dinsdag ingetrokken na overleg tussen bezwaarmaker, PowerField en gemeente.

De buurt in Herike-Elsen wil graag participeren in het plan. De afgelopen periode zijn hierover gesprekken geweest tussen partijen, waardoor het bezwaar werd ingetrokken. Hoe de buurt kan participeren zal in een nader overleg tussen de buurt, PowerField en gemeente nog afgestemd moeten worden.

Voor PowerField is het essentieel om dit jaar nog een subsidieaanvraag te doen in het kader van de SDE-regeling, aangezien men verwacht dat de subsidiebijdragen in 2018 omlaag gaan. De gemeente wil daarnaast niet het risico lopen dat het terrein door PowerField weer wordt verkocht en het terrein mogelijk weer in gebruik wordt genomen als AZC. Voor de gemeente is de realisatie van een zonnepark van 8 hectare een grote stap om haar doelstelling van 40 hectare zonnepark in 2035 te halen.