Geen vergunning zonnepark

Foto: Gerrit Smit

Een opmerkelijke wending in de plannen voor een zonnepark op het voormalige AZC Klompjan. Wethouder Meulenkamp gaf vanavond in de raadsvergadering aan dat het college van burgemeester en wethouders vanmorgen had besloten de door initiatiefnemer PowerField aangevraagde vergunning niet te verlenen. De ingediende zienswijzen vanuit onder meer de buurt zouden hier mede aan ten grondslag liggen. Om het zonnepark alsnog te realiseren zal een bestemmingsplanprocedure moeten worden opgestart waarin ook plannen vanuit de buurt mogelijk meegenomen zouden kunnen worden. Eerder was er al verwarring over de vergunning, omdat de initiatiefnemer zelf melding maakte dat er door de gemeente al een vergunning was afgegeven. Deze melding is tot vandaag nog steeds te lezen op haar website.