Herike-Elsen wil meer inspraak zonnepark

Met de actie tegen de windmolenparken net achter de rug werd Herike-Elsen eind vorig jaar verrast door de plannen van een zonnepark. Powerfield / Zonneperceel wil dat realiseren op de plek van het voormalige AZC Klompjan. Zoals de omwonenden na de windmolendiscussie al bij de gemeente te kennen hadden gegeven zou bij duurzaamheid de dialoog met de buurt moeten worden gezocht om samen met de buurt aan duurzame initiatieven te werken. Dat dit nu rondom het zonnepark weer niet lijkt te gebeuren heeft er bij een aantal buurtbewoners in Herike-Elsen voor gezorgd om het heft in eigen hand te nemen. Deze week nog wordt er een coöperatie Buurtpark Herike-Elsen opgericht. Vanuit de buurt is er steun voor de coöperatie, dit bleek gisteravond tijdens een buurtbijeenkomst.

Een aantal buurtbewoners heeft inmiddels richting het gemeentebestuur te kennen gegeven zelf met een initiatief te komen, maar ook mogelijk wel wil samenwerken met Powerfield. Vooralsnog is de buurt geen voorstander van het plan waarin men als buurt niet kan participeren in de panelen van het zonnepark. Het lijkt erop alsof de buurt nog net op tijd is, de tijdelijke vergunning voor het park is nog niet verleend door de gemeente.

Naast eigen duurzame initiatieven wil de buurt met de op te richten coöperatie de leefbaarheid en vitaliteit van Herike-Elsen vergroten.