Plannen voor uitbreiding ABZ

In plaats van vertrekken met de fabriek uit de dorpskern is ABZ Diervoeders juist voornemens haar fabriek aan de Goorseweg in Markelo fors uit te breiden. Een nieuwe laadstraat met een diepte van 6 meter en een hoogte van 26 meter zou volgens de plannen aan de achterzijde van de huidige fabriek moeten worden aangebouwd. Als gevolg van deze gewenste aanpassing kunnen er overdag meer bulkauto’s worden beladen. Dit blijkt uit de zienswijzenotitie bij het bestemmingsplan Markelo. Het bestemmingsplan dat een actualisatie is van de bestaande bestemmingsplannen in de bebouwde kom van Markelo werd ruim 3 jaar voor het eerst ter inzage gelegd. Komende raadsvergadering staat het plan eindelijk ter vaststelling op de agenda nadat het proces de afgelopen jaren onder meer vertraagd werd door bezwaren vanuit de diervoederproducent. Het college en de gemeenteraad zien de fabriek graag vertrekken uit de dorpskern van Markelo, maar lijkt de uitbreidingsplannen niet tegen te kunnen houden en is voornemens de fabriek extra ruimte te bieden in het vast te stellen bestemmingsplan.

Uit de gemeentelijke reactie op de door ABZ ingediende zienswijze blijkt dat de gemeente samen met de diervoederproducent en provincie verplaatsing van de fabriek blijft onderzoeken. Het zal naar verwachting van de gemeente nog jaren duren voordat de fabriek daadwerkelijk is verplaatst, mocht dit überhaupt al plaatsvinden. Volgens de gemeente staat vast dat de fabriek niet meer past en ook niet wenselijk is in het centrum van Markelo. Echter beschikt ABZ Diervoeding vanuit het verleden over vergunde rechten die de gemeente wil respecteren.