Politiek wil verplaatsing ABZ

Nadat eerder PvdA en VVD al opriepen tot verplaatsing van de fabriek van ABZ Diervoeding uit de kern van Markelo is nu ook de lokale CDA-fractie voorstander voor een verhuizing van het veevoederbedrijf. De CDA-fractie heeft dit kenbaar gemaakt bij woordvoerder ruimtelijke ordening Bart van Moorsel van de CDA-fractie in de Provinciale Staten, echter lijkt verhuizing zolang ABZ Diervoeding zelf het voordeel ervan niet ziet geen haalbare kaart. De verhuizing kost volgens Van Moorsel miljoenen en die heeft de provincie niet beschikbaar. ++“Ik ben graag bereid om mee te blijven denken bij het vinden van de oplossing, maar ik wil ook reëel zijn en geen verkeerde verwachtingen wekken,” aldus Van Moorsel. Fractievoorzitter Yvonne Nijhof van de CDA-fractie in Hof van Twente betreurt het dat verplaatsing van het bedrijf op dit moment geen realistisch scenario is.

Nijhof: “Helaas zijn we in deze kwestie afhankelijk van middelen van de provincie. We blijven ondertussen de vinger aan de pols houden: ontwikkelingen in de landbouw- en veevoedersector kunnen altijd tot nieuwe inzichten leiden.”

Uit een reactie van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de SP, GroenLinks en D’66 bleek vandaag dat het college in gesprek is gegaan met ABZ Diervoeding en dat bleek dat er bereidheid is bij de diervoederproducent om te verkennen wat de ruimtelijke en financiële gevolgen van een verhuizing zijn. Hierop is een verzoek gedaan bij de provincie om deel te nemen in deze verkenning. Samen met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) zijn vervolgens gesprekken gevoerd, berekeningen gemaakt en is een ruimtelijke verkenning opgesteld.

De conclusie van de verkenning was dat er een forse financiële opgave samenhangt met de verplaatsing. De HMO heeft aangegeven niet te beschikken over financiële middelen om bij te dragen, de provincie heeft aangegeven hiervoor ook geen budget beschikbaar te hebben. De verhuizing zal dan ook door de gemeente en ABZ Diervoeding bekostigd moeten worden. Het college geeft in haar antwoorden aan, nader met ABZ Diervoeding te gaan kijken naar de (on)mogelijkheden voor een verplaatsing.

CDA Hof van Twente gaf vanavond een soortgelijke reactie. ABZ Diervoeding is volgens het CDA een winstgevend bedrijf met vastgoed en machines, die nog voor vele miljoenen in de boeken staan.