VVD en PvdA: ‘ABZ belemmert ontwikkeling centrum’

De fabriek van ABZ Diervoeding belemmert de ontwikkeling van het dorpscentrum van Markelo. Dat stellen VVD-Statenlid Dinand Leferink en PvdA-Statenlid Annemieke Wissink. De twee Overijsselse Statenleden zijn van mening dat de provincie zich moet inzetten om de fabriek te verplaatsen en hebben hierover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. Oud-Markeloër Dinand Leferink groeide op met de Coöperatie zoals ABZ Diervoeding vroeger heette. In de jaren ’50 was zijn vader er werkzaam. Leferink: “De Coöperatie had vroeger een belangrijke functie voor Markelo. Maar de tijden zijn veranderd. Ook als provincie gaan we voor een prettig woon en leefklimaat in stad en dorp en in dat rijtje hoort een producerende veevoederfabriek in het centrum van een dorp niet meer thuis”.

Uit de schriftelijke vragen van de twee Statenleden blijkt dat ze de huidige locatie van de fabriek verre van ideaal vinden, maar ook begrijpen dat deze historisch zo is gegroeid. De fabriek heeft volgens Wissink en Leferink een negatieve invloed op de leefomgeving en leefbaarheid van Markelo door onder meer de verkeersoverlast van het vrachtverkeer rondom de fabriek. Volgens de Statenleden leent de locatie van de fabriek zich heel goed voor woningbouw en kan daarmee tegemoet gekomen worden aan de grote woningbouwbehoefte in Markelo zonder de essen te bebouwen.