Verplaatsing ABZ actiepunt nieuw college

De drie wethouders van de gemeente Hof van Twente

De gemeente Hof van Twente heeft sinds vanavond een nieuw college van burgemeester en wethouders. Gemeente Belangen, VVD en CDA hebben een onder leiding van formateur Jan Put een coalitieakkoord bereikt. In een extra raadsvergadering werd de door de drie partijen opgestelde visie op hoofdlijnen met als titel ‘Actief Noaberschap’ aangeboden aan de gemeenteraad. De visie is een handreiking aan de gehele gemeenteraad om hier gezamenlijk invulling aan te geven. “Het is een dynamisch document dat kan groeien in de komende jaren”, aldus Jan Put in zijn toelichting. Aan de hand van vijf thema zijn de kansen en ontwikkelingen die de coalitiepartijen zien voor de gemeente nader uitgewerkt. Bij deze uitwerking horen ook concrete actiepunten. Een van de acht actiepunten uit de visie is het verplaatsen van de ABZ fabriek uit de kern van Markelo als dat financieel haalbaar is.

Over de verplaatsing wil het college de komende tijd in gesprek blijven met ABZ Diervoeding, de Provincie Overijssel en de Stichting Dorpsraad Markelo. Dit actiepunt komt voort uit het thema ‘Ondernemen’. Op het gebied van woning wil het nieuwe college inzetten op strategische grondaankoop in de kernen en buurtschappen waar dat nodig is ten behoeve van het realiseren van een adequate woningvoorraad. Met name voor ouderen en jongeren. Voor de agrarische sector richt het college zich op de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor boeren. Een verdienmodel zou monomestvergisting kunnen zijn ten behoeve van energieopwekking en afname van de stikstofuitstoot. Laatstgenoemde is tevens een actiepunt vanuit duurzaamheid. De volledige visie en actiepunten zijn te lezen op de website van de gemeente.

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders bestaat naast de reeds zittende wethouders Harry Scholten en Wim Meulenkamp uit Hannie Rohaan, tot vandaag fractievoorzitter van Gemeente Belangen. De portefeuilles van Scholten en Meulenkamp blijven nagenoeg gelijk aan de afgelopen 4 jaar, waar Hannie Rohaan de portefeuille van scheidend weethouder Pieter van Zwanenburg voor haar rekening neemt. Burgemeester Ellen Nauta blijft binnen het college verantwoordelijk voor de organisatie, de wettelijke raken, participatie en communicatie. Voorafgaand aan de benoeming van de drie wethouders stond Ellen Nauta kort stil bij het vertrek van wethouder Pieter van Zwanenburg.

Door de benoeming van Harry Scholten, Wim Meulenkamp en Hannie Rohaan als wethouder zijn er in de gemeenteraad drie plekken vrijgekomen. Deze worden ingenomen door voormalig raadsleden Hanneke van Groningen-Lantink namens het CDA en Edwin Scheperman namens de VVD. Marleen de Wilde-Smale uit Markelo is namens Gemeente Belangen vanavond als nieuw raadslid geïnstalleerd.

Hannie Rohaan werd vanwege haar afscheid na ruim 14 jaar als raadslid benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Haar man Rob kreeg vanavond eenzelfde onderscheiding vanwege zijn onvermoeibare en onbaatzuchtige inzet voor de samenleving in Diepenheim in het bijzonder. De onderscheiding voor Rob zou in eerste instantie tijdens de traditionele lintjesregen worden uitgereikt, maar werd door omstandigheden naar vanavond uitgesteld.