HMO ziet kansen verplaatsing ABZ

Gemeente Hof van Twente en omwonenden van ABZ Diervoeding in Markelo zouden de veevoederfabriek graag uit de dorpskern zien vertrekken vanwege de beeldkwaliteit, milieuemissies en de bewegingen van en naar de fabriek. Zo blijkt uit het onderzoek van de Herstructureringsmaatschappij Overijssel dat vorig jaar is uitgevoerd naar aanleiding van een motie van de Provinciale Staten. Het onderzoeksrapport is afgelopen week aangeboden aan diezelfde Provinciale Staten. Uit de analyse van de HMO blijkt dat de locatie van ABZ Diervoeding aangeduid kan worden als kansrijke locatie met woningbouw als alternatieve invulling. Volgens de HMO kan verplaatsen tevens bijdragen aan de energietransitie. Gekgenoeg is het onderzoek voor Gedeputeerde Staten geen aanleiding tot verdere actie.

In haar begeleidende brief aan Provinciale Staten stelt Gedeputeerde Staten dat de door de HMO gestelde aanpak buiten de door de Provinciale Staten gestelde kaders in de motie gaan en meer afstemming vergt. In haar onderzoek maakt de HMO duidelijk dat een bijdrage vanuit de overheid voor een bepaalde locatie een politiek afweging is. Is voor de lokale en provinciale politiek een bijdrage van meer dan 10 miljoen euro een acceptabele kostprijs voor verplaatsing van een mengvoederfabriek? Volgens de HMO kan er zeker bij veevoederfabrieken sprake zijn van een positief maatschappelijk effect.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de urgente bij gemeenten en betrokken bedrijven om deze van de huidige locaties te verplaatsen laag is. Gedeputeerde Staten vragen zich dan ook af of provinciale inmenging wel wenselijk is. Volgens wethouder Wim Meulenkamp is juist in Markelo de situatie wel urgent en staat instandhouding van de fabriek op de huidige plek de leefbaarheid van Markelo in de weg, de reactie van Gedeputeerde Staten is volgens de wethouder dan ook teleurstellend.

Ook fractievoorzitter Fred Rijkens is teleurgesteld in de negatieve reactie van het provinciebestuur. “Het is een forse tegenvaller, maar we moeten ons vooral niet uit het veld laten slaan. Samen met de VVD hebben we ons als PvdA enorm ingezet om de provincie zover te krijgen dat ze een ontbrekend bedrag op tafel willen leggen. We vinden dat we door moeten gaan met pogingen om dit bedrijf uit de kern van Markelo te krijgen”, aldus Rijkens.

Bij de locatie van ABZ Diervoeding in Markelo gaat het om circa 1,5 hectare aan potentieel herontwikkelingsgebied voor onder meer woningbouw midden in de dorpskern. Inclusief het terrein van De Kaasfabriek Markelo gaat het om een gebied van meer dan 2 hectare.