Provincie moet verplaatsing ABZ gaan verkennen

Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel is in de Statenvergadering van gisteravond door Provinciale Staten in een motie opgeroepen om onder meer verplaatsing van ABZ Diervoeding uit de kern van Markelo te onderzoeken. Zo wordt GS in de motie opgeroepen om de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) een inventarisatie te laten maken van solitaire bedrijven die de leefbaarheid in het woon- en winkelgebied van kernen aantasten en tevens een verkenning uit te voeren naar de kansrijke mogelijkheden om deze solitaire bedrijven te verplaatsen. In de motie wordt de nadruk gelegd op veevoerbedrijven. De motie die met 42 stemmen voor en 3 stemmen tegen werd aangenomen werd ingediend door onder meer Annemieke Wissink en Dinand Leferink, die het onderwerp al eerder aansneden. Dinand Leferink: “Zo’n brede steun ook van de oppositie geeft aan dat het probleem in kernen als Markelo ook daadwerkelijk de aandacht krijgt die het verdient. Erg blij met dit resultaat en een goede stap voorwaarts”. Wethouder Wim Meulenkamp deelde het in zijn ogen goede nieuws gisteravond bij het scheiden van de markt in de gemeenteraadsvergadering.