Oorlogsvluchtelingen – 100 jaar geleden

1919 Oorlogsvluchtelingen (Fraanse vluchtelingen zoals in Markelo werden genoemd) staan hier op het station in Markelo om terug te keren naar hun vaderland.

Op 11 november 1918, om iets na vijf uur ’s ochtends, besloten de strijdende legers van de Eerste Wereldoorlog dat de wapens exact om 11 uur zouden zwijgen. Ondanks dat besluit ging op vele fronten – ook in België – de strijd onverminderd door, evenals de vluchtelingenstroom Tijdens de laatste oorlogsdag vielen op 11 november tussen middernacht en 11 uur ‘s morgens nog meer dan 2.700 dodelijke slachtoffers, terwijl bijna iedereen wist dat op het elfde uur de wapens zouden zwijgen. Evenals nu stroomden in die periode ook vele vluchtelingen Nederland binnen. (Bron: Serrien, PieterHet elfde uur. 11 november 1918. De gewelddadige laatste dag van de Eerste Wereldoorlog, Horizon, 2018.)

Ook in Markelo moesten vluchtelingen worden ondergebracht, getuige onderstaand krantenbericht van 30 oktober 1918. (meer…)

Kerspel Goor: 1601-1602  Verpondingen

Op vrijdag 19 oktober aanstaande presenteert de Stichting Heemkunde Markelo het boek de Marke Kerspel Goor. Het zesde en laatste boek in deze reeks. De komende tijd publiceren wij enkele korte passages uit dit boek over de rijke historie van deze Marke. Het boek kan bij voorinschrijving tegen een prijs van 25 euro besteld worden via de website van de Stichting Heemkunde Markelo. Na die datum is het boek te koop bij Boekhandel Prins in Markelo, The Read Shop in Goor en Stichting Heemkunde Markelo tegen de prijs van € 27,50.

1601-1602  Verpondingen
Bij resolutie van 16 juni 1600 werd door Ridderschap en Steden een belasting onder de naam van verponding ingevoerd. Deze zou worden geheven over de onroerende goederen en “van yder mudde geseyes in den geheelen lande van Overijssel”. De provincie moest namelijk bijdragen in de geldmiddelen van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Er diende f 50.000 te worden bijgedragen ter delging van de kosten en voor het verkrijgen van een nieuwe lichting krijgsvolk. De 80-jarige oorlog met Spanje was immers nog gaande.
(meer…)

De Marke Kerspel Goor

Op vrijdag 19 oktober presenteert de Stichting Heemkunde Markelo het boek De Marke Kerspel Goor. Het zesde en laatste boek in deze reeks. De komende tijd publiceren wij daarom enkele korte passages uit dit boek over de rijke historie van deze marke. Het boek kan  bij voorinschrijving tegen een prijs van 25 euro besteld worden via de website van Stichting Heemkunde Markelo. Na die datum is het boek te koop bij Boekhandel Prins in Markelo, The Read Shop in Goor en Stichting Heemkunde Markelo, tegen de prijs van 27,50 euro.

Grote Gat
De Regge vindt z’n oorsprong nabij de Schipbeek achter huis Westerflier in Diepenheim. Ze loopt vervolgens langs het huis Warmelo en huis Diepenheim door Diepenheim. Vanaf Diepenheim gaat het door de broek- en vliergronden van Diepenheim, Stokkum en Herike. Vlak voordat ze onder het huidige Twentekanaal door gaat verenigt de Molenbeek zich met de Regge. De Molenbeek is een afsplitsing van de Schipbeek en loopt via de Diepenheimse watermolen Den Haller en huis Nijenhuis naar het Diepenheimse broek om daar uit te monden in de Regge.
(meer…)

De Marke van Kerspel Goor (2)

Evenals vorige week ook deze week in de Oude Toren weer een passage uit het boek De Marke Kerspel Goor. Het boek zal vrijdag 19 oktober worden gepresenteerd door de Stichting Heemkunde Markelo.

Nötteberg
In de Spaanse tijd hebben de boeren “onder de schantze van Goer woenachtig” het dikwijls zwaar te verduren gehad. Zo vinden we in de notities van de ontvanger van ’s landsmiddelen onder het jaar 1584 vermeld: Nuttenberch, vermits ’t gewalt van den ruiteren binnen Goer in ’t garnizoen liggende, verloepen ende is ’t gewas mittet huys vernyelt ende verweustet geworden. Voor het jaar daaropvolgend vermeldt de ontvanger: is het huys verleden jaer bij den soldaten ende zuytelers afgebroken en ’t erve sedert belmundig blijven liggen.
In 1602 zal de boerderij weer herbouwd zijn want dat bestaat het volgens het verpondingsregister uit 4 mudde geseies en 3 dagwerck hoylandes. (meer…)

De Marke Kerspel Goor (1)

Foto: Havezate Olijdam

Op vrijdag 19 oktober aanstaande presenteert de Stichting Heemkunde Markelo het boek De Marke Kerspel Goor. Het zesde en laatste boek in deze reeks. De komende tijd publiceren wij enkele korte passages uit dit boek over de rijke historie van deze Marke. Het boek kan bij voorinschrijving tegen een prijs van 25 euro besteld worden via de website van de Stichting Heemkunde Markelo. Na die datum is het boek te koop bij Boekhandel Prins in Markelo, The Read Shop in Goor en Stichting Heemkunde Markelo tegen de prijs van € 27,50.

 Borgmannen
…Het verenigd college van borgmannen van Goor had een grote stem in zowel het kerkbestuur als het stadsbestuur. Ze hadden onder andere het collatierecht (het recht om de dominee en de schoolmeester te benoemen), terwijl ze in het stadsbestuur meerdere zetels bezetten. Op een borg resideerde de leenman van de bisschop, de graaf van Goor. (meer…)

Volgende maand presentatie ‘De Marke Kerspel Goor’

Op 19 oktober zal gravin van het Weldam Charlotte zu Solms-Sonnenwalde het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het boek ‘De Marke Kerspel Goor’. Het boek dat ruim 600 pagina’s telt beschrijft de geschiedenis van de voormalige marke Kerspel Goor en is het zesde boek in een reeks succesvolle uitgaven van de Stichting Heemkunde Markelo. De auteurs van het boek kwamen veel informatie op het spoor uit de archieven van landgoed Weldam. Rentmeester Jan Zandvoort gaf zijn medewerking om de archiefstukken in te zien. (meer…)

Prinses Beatrixstraat

Hier staan nog de berkenbomen die hier toen geplant zijn. Deze foto stamt uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Deze bomen zijn in het midden van de tachtiger jaren verwijderd.

Als alles volgens planning gaat zal er in 2019 een herstructurering van de Prinses Beatrixstraat plaatsvinden. Deze straat die in de vijftiger jaren is aangelegd kampt met onder meer rioleringsproblemen. In de Oude Toren gaan we vandaag terug in de tijd met enkele oude foto’s van de Prinses Beatrixstraat. (meer…)

Fietsclubs

Fietsclubs zijn van alle tijden, al zijn het tegenwoordig meer wielrennersclubs die door de bossen over de wandelpaden racen en met een harde schreeuw de niets vermoedende wandelaars aan het schrikken maken. Hetzelfde gebeurt op de vele fietspaden die Mooi Markelo rijk is. Vroeger waren er ook al fietsclubs. Zo vonden vrijwilligers van de Stichting Heemkunde Markelo een krantenartikel uit 1905, toen er in Markelo een fietsclub was die “Leve Markelo” werd genoemd. Op de betreffende ledenvergadering werd besloten om in de zomer een fietsfeest te houden. Op het school- en volksfeest van dat jaar werden prijzen uitgereikt voor versierde fietsen. (meer…)

Klinkende pannen

De Klinkende Pannen (1978)

Zouden deze dames hun album ook op Spotify hebben staan?(Polygoon, 1978)

Geplaatst door Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid op Dinsdag 28 augustus 2018

Een bericht op Facebook gaat het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid deze week terug in de tijd met een reportage uit het Polygoonjournaal van het huisvrouwenorkest De Klinkende Pannen. Het orkest genoot in die jaren bekendheid in binnen en buitenland met optredens in Duitsland, België, Spanje en het poppodium Paradiso in Amsterdam. Het orkest heeft ongeveer 40 jaar bestaan en had haar laatste optreden op 22 april 2010 in Anholtskamp.

100 jaar geleden

Met dank aan de Stichting Heemkunde Markelo gaan we in de Oude Toren regelmatig terug in de lokale historie. Medewerkers van de stichting hebben ditmaal een krantenartikel gevonden van 100 jaar geleden. Het is een artikel uit augustus 1918. Dat was tegen het eind van de Eerste Wereldoorlog.