Op zoek naar klasgenoten uit 1961-1962

1959 – Officiële start van de bouw van de nieuwe openbare lagere school met v.l.n.r.: architect Chr. Aarsen, G. Slagter (hoofd gemeentewerken), A.R.v.d.Wolde (wethouder), Jhr. A.J.de Beaufort (burgemeester), H.Leeftink (schoolhoofd), H.J.Hoekman (gemeentesecretaris) en G.J.Berendsen(wethouder) 

In 2021 is het exact 60 jaar geleden dat Bennie Winterman in de 6e klas van de Dorpsschool zat. De school die later aan het Burgemeester de Beaufortplein kwam te liggen,  stond er net getuige de eerste steen die in 1959 werd gelegd. Het lijkt Bennie erg leuk om samen met enkele oud-klasgenoten een reünie te organiseren. Hij kan zich niet herinneren dat er in deze schooljaren ook al klassenfoto’s werden gemaakt maar weet zich nog wel enkele namen te herinneren uit die tijd. Zo noemt hij bijvoorbeeld mede klasgenoten Reinout Wanrooij en Wim Vedders. Wie helpt Bennie om een reünie te organiseren? Reacties kunt u sturen aan de redactie van Maarkelsnieuws door een mail te sturen aan redactie@maarkelsnieuws.nl. Wij zorgen ervoor dat de informatie aan Bennie wordt doorgegeven. 

Boerendansers in Zwitserland

Evenals vorige maand kunnen we in de Oude Toren weer beelden laten zien van een buitenlandse reis van de Folkloristische Vereeniging Markelo. Waar vorige maand een optreden op het Festival Foklorico de los Pireneos in Jaca was te zien, is vandaag een filmverslag te zien van een reis van de Folkloristische Vereeniging Markelo naar het Zwitserse Burgdorf. De reis werd in de jaren ’70 gemaakt en is vastgelegd op een oude super 8 film door A.J. en G.J. Lammertink. Dankzij digitalisering van deze beelden door Arend Lammertink zijn ze nu in de Oude Toren te zien.

Kleuterschool 1976 in beeld

In de Oude Toren vandaag wederom beelden uit het familiearchief van de familie Lammertink. Bovenstaande film is opgenomen in 1976 en laat de laatste dag voor de grote vakantie zijn waarbij kinderen verkleed naar de school kwamen. In mei waren ook al beelden te zien uit 1974. Een aantal (oud) Markeloërs zal ook op bovenstaande film zich of andere vast en zeker herkennen.

Muziekfestival Eigenwijs in 1984

Muziekvereniging De Fanfare en de Folkloristische Vereeniging Markelo vierden in 1984 hun 50-jarig bestaan met een internationaal muziek- en dansfestival onder de naam ‘Eigenwijs’. Tal van buitenlandse groepen op gebied van folklore en muziek kwamen hiervoor naar Markelo en bij menig Markeloër staat dit festival nog in het geheugen. Maar ook voor diegenen die de beelden niet meer op hun netvlies hebben staan kunnen met de gedigitaliseerde super 8 film die gemaakt is door A.J. en G.J. Lammertink ruim 35 jaar terug in de tijd met beelden van de optocht die werd georganiseerd bij dit festival. Op de film zijn veel Markeloërs te zien. (meer…)

Onbekende foto uit 1939

Jolanda Kattelaar uit Buurse heeft onlangs een foto gevonden uit 1939 waarvan ze graag wil weten wie er op de foto staan. Volgens de inzender gaat het om een foto met kinderen uit Stokkum of Markelo. De foto is vermoedelijk afkomstig van haar moeder die vroeger woonde aan de Stationsweg in Stokkum. “Mijn moeder is van Vedders, de Bute, ik denk dat het kinderen uit Stokkum/Markelo zijn”, aldus Jolanda. Mocht iemand meer weten over de foto en/of mensen op de foto herkennen, dan vernemen we dat graag via redactie@maarkelsnieuws.nl.

Folkloristische Vereeniging naar Spanje

Waar de optredens van de Folkloristische Vereeniging Markelo in de eerste jaren vooral plaatsvonden in en rondom Markelo vond er in 1950 een eerste optredens in het buitenland plaats. Daarop volgde vele reizen naar het buitenland, waaronder een optreden op het Festival Foklorico de los Pireneos in Jaca. In deze plaats in de Spaanse Pyreneeën vindt sinds 1963 tot op de dag van vandaag een van de bekendere folkloristische festivals plaats. Van de reis van de Folkloristische Vereeniging Markelo naar Jaca omstreeks 1970 is een film gemaakt door A.J. Lammertink, welke door Arend Lammertink is gedigitaliseerd. Op deze film zijn verschillende optredens te zien met vele voor Markeloërs bekende gezichten. Ook zijn op de beelden aantal Markeloërs te zien die genieten van de Spaanse zon in en rond een zwembad.

Filmbeelden ’t Köttersheukske 1974

De familie Lammertink heeft een familiearchief met een flink aantal filmbeelden. Een aantal daarvan zijn inmiddels gedigitaliseerd. Een daarvan is de bovenstaande film waarvan de beelden op de laatste dag voor de zomervakantie in het jaar 1974 zijn opgenomen. Het kan niet anders dan dat een aantal (oud) Markeloërs die toen op de kleuterschool ‘t Köttersheukske, de kleuterschool die behoorde bij de voormalige Dorpsschool zaten, zichzelf en anderen herkennen. 

Markelose foto op omslag fotoboek Tweede Wereldoorlog

Op maandag 4 mei wordt bekend gemaakt welke foto’s het Nederlandse publiek heeft gekozen voor ‘De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s’ Op diezelfde dag verschijnt ook het gelijknamige boek. Zeker is dat een Markelose foto een prominente plek heeft gekregen. Op de omslag van het boek staat namelijk de foto van Hendrika Kooymans-Sanderman met zoontje Hendrik Jan schuilend in een grote duiker afgebeeld. De foto werd door zowel Stichting Heemkunde Markelo alsook de dochter van de afgebeelde Hendrik-Jan Kooymans ingestuurd. (meer…)

Aanleg riool Bergweg

Dit jaar zal de riolering in de Bergweg worden vervangen. Voor de Stichting Heemkunde Markelo aanleiding om eens in het archief te duiken en daarbij kwam bovenstaande foto van de aanleg van het riool aan de Bergweg naar boven. Het niveauverschil tussen de Grotestraat en het bovenste deel van de Bergweg heeft in het verleden regelmatig voor veel wateroverlast gezorgd. Bij zware regenval liep het water, dat over de Bergweg van de Markeloseberg af kwam stromen, rechtsaf richting Grotestraat (ongeveer ter hoogte van de huidige ruimte tussen ’t Wapen van Markelo en Plus Blankhorst). Daar kwam het i een sloot terecht die ongeveer tussen het huidige Kaasplein en Eung Schöppe richting Abrahams Venneke liep. Dat deze waterafvoer grote hoeveelheden zand vanaf de berg meevoerde valt af te leiden uit het feit dat in de vorige eeuw een gemeentearbeider bij boer Overmeen het op het erf aangespoelde zand moest verwijderen. Zelfs bij grote regenbuien kwam het zand nog op de Grotestraat terecht. Een van de redenen waarom in 1954 het riool in de Bergweg is aangelegd.

Onderzoek naar Havezate Oldenhof

In de tweede helft van de negentiende eeuw verdween de laatste bebouwing van havezate Oldenhof. De havezate was gelegen aan de weg van Markelo naar Holten en is vermoedelijk ver voor 1400 gesticht. Oldenhof wordt voor het eerst vermeld in 1046 en behoorde lang toe aan de familie Splinter. De historie van de havezate heeft de bijzondere interesse van de Stichting Heemkunde Markelo. In opdracht van de stichting heeft Thijs Leverink van onderzoeksbureau Geofoxx deze week radarmetingen uitgevoerd op de vermoedelijke plek van havezate Oldenhof. Er zijn metingen verricht op een terrein van circa 1.600 m². De gegevens zullen digitaal worden verwerkt, waarmee de Stichting Heemkunde Markelo hoopt een beter beeld te krijgen van de voormalige havezate.