De Vijf Heuvels op 14 mei 1969

Het buitenbad van zwembad ‘De Vijf Heuvels’ opende op 14 mei 1969 voor de allereerste keer haar deuren. Dit gebeurde onder muzikale begeleiding van de boerenkapel met een duik van de toren door Jan van den Berg, destijds bestuurslid van de VVV. De VVV was de initiatiefnemer van het eerste plan voor een buitenbad. Burgemeester Th. H. de Meester doopte, in zijn functie als voorzitter van de stichting gemeentelijk zwembad, het bad vervolgens met een restje champagne. Ook was er een commissie onder leiding van dokter H. Verbeek die met acties door de bevolking een bedrag van 42.000 gulden wist op te halen voor onder andere de verwarming van het bad. (meer…)

Terug in de tijd

Voor de rubriek de Oude Toren zijn we vandaag opnieuw in de prachtige verzameling oude Markelose ansichtkaarten van Herbert Hargeerds gedoken. Bovenstaande kaart geeft het beeld weer vanuit de Schoolstraat in de jaren zestig en deed ons denken aan het beeld dat nu ontstaat nu de sloopwerkzaamheden van het oude Ontspanningsgebouw zijn gestart.

Met de sloop van het Ontspanningsgebouw komt er een nieuwe invulling voor de plek waar de laatste gebruikers al weer enkele jaren geleden zijn vertrokken. Het verenigingsgebouw en gymnastieklokaal werd in 1966 gebouwd door de kerk die hiervoor een perceel grond van de gemeente Markelo had gekocht. De bouw van een gymnastieklokaal was een gemeentelijke taak, maar de financiën van de Gemeente Markelo lieten dit destijds niet toe. De Gemeente Markelo huurde het gebouw de eerste jaren van de kerk om het in 1976 alsnog in eigendom te verkrijgen.
(meer…)

De grote Stokkumse brand

Het herbouwde erve Hoestink

Op 25 juli 1888 werd Stokkum getroffen door een grote brand waarbij drie grote boerderijen volledig afbranden. De brand ontstond bij het uitbakken van spek bij erve Mensink (nu Stokkumerweg 58). Door de droogte en de wind in combinatie met een strooiendak sloeg het vuur ook over naar het naastgelegen erve Letink en erve Hoestink. Naast de boerderijen bezweek bij erve Hoestink en erve Mensink ook een groot deel van de levende have en ging een groot deel van het meubilair in vlammen op. Erve Hoestink was goed verzekerd en werd herbouwd, we kennen het nu beter als De Hoestinkhof. De sluitsteen boven de niendeur verwijst nog naar het jaar 1888. (meer…)

Opening nieuwe kunstmestloods

Het gebouw staat nog steeds naast de diervoederfabriek aan de Goorseweg in Markelo. In 1952 werd de nieuwe kunstmestloods van de Coöperatieve Landbouwvereniging Markelo in gebruik genomen. De loods verving een andere kunstmestloods die in 1952 werd gesloopt ten behoeve van de uitbreiding van de kaasfabriek. Ter herinnering aan de opening van de nieuwe loods heeft de Coöperatieve Landbouwvereniging Markelo een serie met foto’s uitgebracht en verspreid. Met dank aan het archief van Herbert Hargeerds in de Oude Toren deze week aandacht voor deze serie foto’s. (meer…)

Orgel Martinuskerk uniek exemplaar

In de Oude Toren blikken we vandaag terug op een instrument dat na ruim 150 jaar nog steeds wordt bespeeld in de Martinuskerk: Het Hauptorgel. Het orgel van de Martinuskerk in Markelo is gebouwd door de Duitse orgelbouwer Carl Haupt. Haupt had een orgelmakerij in Ostercappeln bij Osnabrück en heeft veel orgels gebouwd. Veel van de door Carl Haupt gebouwde orgels zijn verloren gegaan. Het orgel in de Martinuskerk is het enig overgebleven grote orgel van zijn hand en daarmee een uniek exemplaar. Het orgel is gebouwd in 1863 en sindsdien meermalen gerestaureerd. (meer…)

Al 60 jaar hoogste gebouw Overijssel

Oude ansichtkaart met dank aan Herbert Hargeerds

De televisietoren in Markelosebroek is voor veel Markeloërs, maar ook andere Twentenaren, een van de herkenningspunten die het gevoel geven weer thuis te komen bij een autorit vanuit het westen over de A1. De plek was niet de eerste keus. In eerste instantie zou de toren op de Herikerberg worden gebouwd, maar door tegenstand van Landgoed Weldam als eigenaar van de grond werd uiteindelijk gekozen voor de huidige plek bij de Schipbeek. In 1956 werd begonnen met de bouw van de 108 meter hoge toren met daarboven een 65 meters tellende mast. Op 23 januari 1959 werd de televisietoren in gebruik genomen en is sindsdien – ondanks een kleinere mast sinds 2007 – het hoogste gebouw van Overijssel. (meer…)

Bergweg: van sloot naar straat

Net als veel andere plekken in Markelo is ook de Bergweg in de vorige eeuw flink veranderd. Zo was de weg begin van de vorige eeuw onverhard en kende nog nauwelijks bebouwing. Uit informatie van de Stichting Heemkunde Markelo blijkt bovendien dat de weg in die tijd meer leek op een sloot dan op een weg. Bij hevige regenval stroomde het water vanaf de Markeloseberg vi deze sloot naar beneden, waar het ter hoogte van het huidige pand aan de Bergweg 1 richting de nu onbebouwde plek tussen ’t Wapen van Markelo en Plus Blankhorst uitkwam in de dorpskern. Daar liep het over in een sloot tussen het huidige Kaasfabriek en Eungs Schöppe die vervolgens richting Oabrahams Venneke liep. De Bergweg veranderde in het midden van de vorige eeuw drastisch, waarbij de sloot een straat met riolering werd met bebouwing. (meer…)

Langer werken

Ditmaal in de Oude Toren een foto uit het rijke archief van de Stichting Heemkunde Markelo.
In de krant van 16 juni 1952 lezen wij:

“Gerrit Jan Vedders alhier is zondag 95 jaar geworden. Tachtig (!) jaar was hij kleermaker. Twee jaar geleden heeft hij zijn beroep beëindigd doch nog altijd heeft de kleermakerij zijn bijzondere belangstelling; zijn vader oefende het beroep ook uit”. Gerrit Jan die in 1857 was geboren en aan de huidige Taets van Amerongenstraat woonde was dus op zijn dertiende begonnen met het vak; hij overleed vijf maanden later in november 1952. Gelieve dit bovenstaande bericht met enige discretie voor zich te houden. Indien Rutte en consorten in Den Haag dit bereikt brengen we ze mogelijk op nog vreemdere ideeën.   

Pieuw

Aan het eind van de negentiende eeuw kende Markelo een flink aantal bedrijven in de leemverwerkende industrie. Een bekende naam is bijvoorbeeld Tichelwerk Rohaan, op de plek aan de Goorseweg waar nu een zorgboerderij is gevestigd. Aan de andere kant van de berg was een dakpannenfabriek gevestigd. Voor de productie gebruikte men leem. Het delven van dit leem heeft sporen nagelaten op de Herikerberg, waar nog meerdere ‘leemkuilen’ te zien zijn. De meest bekende is de ‘Pieuw’. Deze naam kent een bijzondere ontstaansgeschiedenis. De oude Rohaan had spraakgebrek. Bij een openbare veiling kon hij de spanning nauwelijks aan en op het moment dat hij wilde afmijnen riep hij in plaats van ‘mien’n’ een kreet die klonk als ‘pieuw’. Een naam die sindsdien verbonden is aan de leemkuilen op de Herikerberg. (meer…)

De Schipbeek

Op initiatief van de gemeenteraad in Markelo werd in 1881 Waterschap de Schipbeek opgericht. Het duurde vervolgens twee jaar voordat de eerste vergadering plaats vond in het Markelose gemeentehuis. De loop en de toestand van de Schipbeek werd in kaart gebracht door technisch ingenieur Lely, de bedenker van de Afsluitdijk. Wat opviel in zijn ontwerpplan voor de verbetering van de Schipbeek was het grote verval dat vanaf de Duitse grens tot Deventer ruim 29 meter bedraagt. Maar ook de beschrijving van de circa 4.000 hectare grond in Gelselaar, Stokkum, Markelo en Holten die regelmatig overstroomden. In het plan nam Lely afstand van de vage plannen om de Schipbeek bevaarbaar te houden. Door het aanwezige verval en de lage waterstand in de zomer zouden er veel sluizen aangelegd moeten worden. (meer…)