Wie kent Kees Peijnenburg?

Op de bovenstaande foto staan v.l.n.r: (Groot)moeder Dina Peijnenburg- Veraa ( uit Waalwijk Noord-Brabant) –  Sjaan  – Annie – Jan (verbleef ergens anders) en Kees.

In de redactie box ontvingen we vandaag een bijzondere oproep van Henny Peijnenburg. Henny heeft in 1999 tot2003 onderzoek gedaan naar de jeugdjaren van haar inmiddels overleden vader. Een groot gedeelte van zijn jeugd viel in de oorlogsjaren, hij werd namelijk geboren in 1937. “In deze periode heeft mijn vader als onwetend en onschuldig kind van 5-6 jaar mee op de vlucht gemoeten gedurende 16 maanden. Het is mij destijds niet gelukt te achterhalen waar hij met zijn moeder en 2 zussen is verbleven in de periode maart tot en met december 1945. Het heeft mij niet losgelaten en daar ben ik nu 17 jaar later opnieuw gaan zoeken naar het antwoord. Nieuw onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat dit verblijf in de provincie Overijssel moet zijn geweest”, vertelt Henny. Naast archieven en kranten heeft Henny ook besloten om te kijken of hij via buurthuizen, historische verenigingen en Huis-aan-Huis kranten mensen kan bereiken, die mogelijk nog iets kunnen vertellen over zijn familie in deze periode. (meer…)

Geen brave leerling

In de rubriek de Oude Toren vandaag een verhaaltje uit de oude doos met dank aan de Stichting Heemkunde Markelo:

In november 1897 deed het hoofd der dorpsschool meester G. de Boer een verzoek aan B & W van Markelo om een leerling van de school te mogen verwijderen.

Het betrof Hendrik Rohaan die door meester Hanne Visscher was gestraft; hij moest in de hoek gaan staan maar liep weg met de woorden “dat verdom ik”.

Den anderen daags na terugkomst diende hij zich te vervoegen bij het schoolhoofd maar liep wederom weg onder hevige vloek- en scheldwoorden zo als “lelijke dikke bliksem”.

Visscher schreef: “dit is een leerling die alleen des winters soms verschijnt en dan de boel schijnt te willen opscheppen. Om te voorkomen dat zijn voorbeeld navolging zou vinden stel ik u voor genoemden Rohaan wegens wangedrag van school te verwijderen”.

Het advies van verwijdering werd dan ook opgevolgd. (meer…)

Slagers verdwenen uit straatbeeld

In de Oude Toren vandaag een foto van de Markelose slager Dollekamp. Markelo kende in het verleden meerdere slagers. In 2020 is men in Markelo aangewezen op een van de twee supermarkten of donderdags op de weekmarkt. Slager Dollekamp was gevestigd aan de Grotestraat 6. Op deze plek hebben meerdere generaties Dollekamp een slagerij gehad, waarna deze werd overgedaan aan Joop Schiphorst. Na succesvolle jaren vertrok Schiphorst naar Texel en droeg de slagerij over aan Edwin Weggen. De laatste slager op de Grotestraat 6 was Slagerij Rohaan, die eerder een slagerij op een andere plek aan de Grotestraat runde. Met het vertrek van Rohaan in 2002 vertrok ook de laatste slager uit het Markelose straatbeeld. Na een viszaak is het pand inmiddels al weer vele jaren bekend als Cafetaria en ijssalon ‘de Spieker’. (meer…)

Koninginnedag met zeskamp in 1972

In de Oude Toren vandaag beelden van Koninginnedag met zeskamp in Markelo uit 1972. De beelden zijn afkomstig uit het familiearchief van de familie Lammertink, waaruit de afgelopen maanden vaker oude beelden in deze rubriek waren te zien. In bovenstaande film is de hoe wagens en uitgedoste Markeloërs vanaf het schoolplein van de Dorpsschool onder aanvoering van de Fanfare zich naar openluchttheater De Kösterskoele begaven. Daar vond een zeskamp plaats. Een aantal (oud) Markeloërs zal zichzelf of anderen zeker herkennen.

Foto’s uit het archief van juf Frieda deel 3

Foto E

Vandaag opnieuw foto’s uit het archief van juf Frieda. Afgelopen weken plaatsten we het eerste deel en het tweede deel.  Stichting Heemkunde Markelo heeft een aantal foto’s van onbekende leerlingen van de basisschool in Stokkum ontvangen van nazaten van schooljuf Frieda Legger – ten Brink (1929-2020). Juf Frieda was als onderwijzeres in de periode van 1949-1951 verbonden aan de basisschool in Stokkum. Vandaag plaatsen we de eerste twee uit deze serie foto’s. Stichting Heemkunde Markelo is erg benieuwd naar de namen van de personen op de foto’s. Wie herkent de mensen op de foto’s? Reacties zijn van harte welkom en kunt u sturen per mail aan oudetoren@maarkelsnieuws.nl (meer…)

Foto’s uit het archief van juf Frieda deel 2

Foto C

Vandaag opnieuw foto’s uit het archief van juf Frieda. Vorige week plaatste we het eerste deel. Stichting Heemkunde Markelo heeft een aantal foto’s van onbekende leerlingen van de basisschool in Stokkum ontvangen van nazaten van schooljuf Frieda Legger – ten Brink (1929-2020). Juf Frieda was als onderwijzeres in de periode van 1949-1951 verbonden aan de basisschool in Stokkum. Vandaag plaatsen we de eerste twee uit deze serie foto’s. Stichting Heemkunde Markelo is erg benieuwd naar de namen van de personen op de foto’s. Wie herkent de mensen op de foto’s? Reacties zijn van harte welkom en kunt u sturen per mail aan oudetoren@maarkelsnieuws.nl (meer…)

Foto’s uit het archief van juf Frieda deel 1

Foto A

Stichting Heemkunde Markelo heeft een aantal foto’s van onbekende leerlingen van de basisschool in Stokkum ontvangen van nazaten van schooljuf Frieda Legger – ten Brink (1929-2020). Juf Frieda was als onderwijzeres in de periode van 1949-1951 verbonden aan de basisschool in Stokkum. Vandaag plaatsen we de eerste twee uit deze serie foto’s. Stichting Heemkunde Markelo is erg benieuwd naar de namen van de personen op de foto’s. Wie herkent de mensen op de foto’s? Reacties zijn van harte welkom en kunt u sturen per mail aan oudetoren@maarkelsnieuws.nl (meer…)

Deurbeslag oude Dorpsschool

De foto die we plaatsten bij de oproep van Bennie Winterman die op zoek is naar klasgenoten uit het schooljaar 1961-1962 leverde een leuke reactie op van Annie Rohaan. “De bouw van de openbare lagere school startte in 1959”, vertelt Annie. De opening van de Dorpsschool in 1961 is verricht door de toen twee jongste leerlingen van de Dorpsschool. Johan Winterman geboren op 17 augustus 1953 en Annie Rohaan geboren op 15 september 1953. Johan en Annie zijn beiden nog in het bezit van deurbeslag van de oude Dorpsschool. (meer…)

Op zoek naar klasgenoten uit 1961-1962

1959 – Officiële start van de bouw van de nieuwe openbare lagere school met v.l.n.r.: architect Chr. Aarsen, G. Slagter (hoofd gemeentewerken), A.R.v.d.Wolde (wethouder), Jhr. A.J.de Beaufort (burgemeester), H.Leeftink (schoolhoofd), H.J.Hoekman (gemeentesecretaris) en G.J.Berendsen(wethouder) 

In 2021 is het exact 60 jaar geleden dat Bennie Winterman in de 6e klas van de Dorpsschool zat. De school die later aan het Burgemeester de Beaufortplein kwam te liggen,  stond er net getuige de eerste steen die in 1959 werd gelegd. Het lijkt Bennie erg leuk om samen met enkele oud-klasgenoten een reünie te organiseren. Hij kan zich niet herinneren dat er in deze schooljaren ook al klassenfoto’s werden gemaakt maar weet zich nog wel enkele namen te herinneren uit die tijd. Zo noemt hij bijvoorbeeld mede klasgenoten Reinout Wanrooij en Wim Vedders. Wie helpt Bennie om een reünie te organiseren? Reacties kunt u sturen aan de redactie van Maarkelsnieuws door een mail te sturen aan redactie@maarkelsnieuws.nl. Wij zorgen ervoor dat de informatie aan Bennie wordt doorgegeven. 

Boerendansers in Zwitserland

Evenals vorige maand kunnen we in de Oude Toren weer beelden laten zien van een buitenlandse reis van de Folkloristische Vereeniging Markelo. Waar vorige maand een optreden op het Festival Foklorico de los Pireneos in Jaca was te zien, is vandaag een filmverslag te zien van een reis van de Folkloristische Vereeniging Markelo naar het Zwitserse Burgdorf. De reis werd in de jaren ’70 gemaakt en is vastgelegd op een oude super 8 film door A.J. en G.J. Lammertink. Dankzij digitalisering van deze beelden door Arend Lammertink zijn ze nu in de Oude Toren te zien.