Namen foto bekend

Op de onbekende foto die vorige week in de Oude Toren werd gepubliceerd zijn een aantal reacties binnengekomen. Hierdoor is het onderschrift op 1 naam na inmiddels bekend. Het betreft een foto van de landbouwhuishoudschool uit 1958 en op de foto staan van links naar rechts: Juf Meijerink, juf Garssen, Juf Haantjes, Reina Klumpers, Gerritje Megelink, meester Harmsen, Hennie Pullen, een tijdelijke onbekende juf, juf Dika Schuurman, juf de Lange. Gehurkt van links naar rechts: Dedy Pullen-Oplaat, Jannie Hazewinkel en Diny Leemkuil.

Onbekende groepsfoto

In de rubriek de Oude Toren vandaag weer eens aandacht voor een foto zonder onderschrift uit het rijke fotoarchief van de Stichting Heemkunde Markelo. De foto is een groepsfoto gemaakt bij de Landbouw-huishoudschool omstreeks eind jaren ’50 of begin jaren ’60. Mocht iemand kunnen helpen om het onderschrift compleet te maken, dan vernemen we dat graag op oudetoren@maarkelsnieuws.nlUPDATE: inmiddels is het onderschrift bekend (meer…)

Al 6.000 jaar bewoning Markelo

Uit archeologisch onderzoek blijkt dat er al 6.000 jaar geleden bewoning was in Markelo. Bij opgravingen die zijn gedaan voorafgaand aan de bouw van de appartementen in het Plan Kistemaker zijn ongeveer 250 kleine aardewerkvondsten gedaan uit de periode van het Midden Neolithicum en de Romeinse tijd. Het Midden Neolithicum is de periode tussen 4.000 en 3.000 jaar voor Christus. De oudste vondst was een vuursteenfragment uit het Mesolithicum. Dit is de periode 7.000 tot 5.000 jaar voor Christus. Uit de vonden bleek verder dat er tussen de 9e en 11e eeuw ijzerproductie heeft plaatsgevonden, er zijn namelijk restanten van smeedslakken gevonden en een restant van een ijzeroven. Dit laatste is uniek, in Twente is volgens de Stichting Heemkunde Markelo uit die periode nog nooit een ijzeroven gevonden. (meer…)

Huis verplaatst om verbreding Holterweg

Ruim 45 jaar was een houten woning met praktijkruimte het onderkomen van huisarts voordat het door Rijkswaterstaat werd onteigend in verband met de verbreding van de Holterweg. Deze woning droeg de naam ’t Planken Hoes en leek door de onteigening gesloopt te gaan worden. Het huis bleef echter bewaard doordat buurman Lammertink van Restaurant In de Kop’ren Smorre het huis kocht en het in 1973 liet verplaatsen naar een plek naast het restaurant. Hier heeft het enige tijd dienst gedaan als hotel, voordat het werd omgebouwd tot woonhuis. De verplaatsing van ’t Planken Hoes werd gedaan door een grote kraan en trok destijds veel aandacht. “Toentertijd kwam het nog op het NOS Journaal, een huis verplaatsen was een hele happening. Het hele dorp liep uit en men zat de gehele dag op stoelen met koffie en broodjes toe te kijken”, verteld huidig bewoner Jan-Willem Lammertink. Buurman Henk Zomer heeft een oude 8mm film over de verplaatsing van ’t Planken Hoes omgezet, welke inmiddels online is terug te zien. (meer…)

Wie staan er op deze schoolfoto? (UPDATE)

Dorpsschool op schoolreisje naar Belgische Ardennen omstreeks 1952. Boven van links naar rechts: Jan Oplaat, Bernard Leferink, Johan Dollekamp, Jopie Tempelman, Gerrit Vruwink, Gerrit Vedders, Bob ter Hofte, Mannus Zandjans, Jan Morsman, Johan Dollekamp, M. Zandjans. Midden van links naar rechts: J.H. Pongers, Piet Martijn, Erna Sanderman, Mina Leferink (Lookappe), Meester Leeftink, (Schoolhoofd), Mineke Klein Velderman, Toosje Harmelink, Gerrit Brinkers (gebukt), Marjan Pullen (gebukt). Onder van links naar rechts: Herman Boomkamp, Jan ten Hove, Gerrit Jan ter Welle, Rinus Pasop, Appie Vonkeman, Jan Hammers, Diny Goorhuis, Dineke Vedders, Welmoed Schellenberg

Na een pauze in juli en augustus vandaag weer een foto in de rubriek de Oude Toren. De foto met een nog niet volledig onderschrift is ingestuurd door de Stichting Heemkunde Markelo. Het gaat om een oude foto van de Dorpsschool uit ongeveer 1952 van een schoolreisje met meester Leeftink naar de Belgische Ardennen. Mocht u kunnen helpen met het namen van de mensen op de foto, dan vernemen we dat graag via oudetoren@maarkelsnieuws.nlUPDATE: Na 67 jaar wisten een aantal lezers de namen nog te herinneren. Het onderschrift staat inmiddels onder de foto.

Onbekende foto; school in Elsen circa 1977 (UPDATE)

Bovenste rij vlnr: Hendri Zendman, André Vasters, Gert Hakkert, Mariette de Koning, Hetty Reef, Meester Willem Mulder, Arjan Meuleman, Annette Overmeen
Middelste rij vlnr: Wilma Zendman, Rick Wessels, Henk Schreurs, Henk Elkink, Hans Hoevink, Gerjan Hoevink, Inge Olydam, René Baltus
Voorste rij vlnr: Arjan Wevers, Gerard Zwienenberg, Sjoerd Janzen, Gerrianne Jansen, Hans Holtrop.

In de Oude Toren deze week aandacht voor een onbekende foto uit het fotoarchief van de Stichting Heemkunde Markelo. Deze schoolfoto dateert vermoedelijk uit het jaar 1977 en zou een schoolfoto uit Elsen kunnen zijn. Met enige regelmaat vragen we aandacht voor oude foto’s uit het archief van de Heemkunde om zo aanknopingspunten of zelfs oplossingen te krijgen waarmee de vrijwilligers van Heemkunde aan de slag kunnen. Mocht u meer informatie hebben over deze foto, dan vernemen we dat graag via oudetoren@maarkelsnieuws.nlUPDATE: Met dank aan de inzendingen op deze foto zijn de namen inmiddels allemaal bekend en zijn ze als onderschrift onder de foto geplaatst.

Ruim 20 jaar geleden

Watch video!

In de Oude Toren blikken we met regelmaat met oude foto’s en berichten terug op gebeurtenissen of situaties uit het verleden. Vandaag gaan we ruim 20 jaar terug in de tijd met beelden van het RTV Oost programma de Bijrijder uit 1998. Ondanks dat er nog veel herkenbaar is van het huidige straatbeeld zien we ook veel veranderingen in het centrum zoals de verdwenen warenhuizen van Dollekamp en Kistemaker en de Grotestraat die nog grotendeels bestond uit asfalt. Vorige week hadden we ook al aandacht voor het centrum van Markelo in de Oude Toren, met deze reportage is te zien dat ook de laatste 20 jaar weer veel is veranderd.

Centrum van Markelo

In de Oude Toren vandaag opnieuw een ansichtkaart uit de verzameling van Herbert Hargeerds.  Een kaart uit vermoedelijk de ’60 jaren met aan de linkerkant van de Grotestraat in Markelo, Warenhuis Dollekamp in Markelo beter bekend als Hendrik van de Smid. Supermarkt Klumpers iets verderop gelegen aan de linkerkant heeft in die jaren net plaats moeten maken voor een nieuw pand waar de supermarkt wordt gevestigd met een vloeroppervlakte van 200 vierkante meter. Daarvoor was de firma Klumpers er gevestigd met een bakkerszaak.  (meer…)

De Vijf Heuvels op 14 mei 1969

Het buitenbad van zwembad ‘De Vijf Heuvels’ opende op 14 mei 1969 voor de allereerste keer haar deuren. Dit gebeurde onder muzikale begeleiding van de boerenkapel met een duik van de toren door Jan van den Berg, destijds bestuurslid van de VVV. De VVV was de initiatiefnemer van het eerste plan voor een buitenbad. Burgemeester Th. H. de Meester doopte, in zijn functie als voorzitter van de stichting gemeentelijk zwembad, het bad vervolgens met een restje champagne. Ook was er een commissie onder leiding van dokter H. Verbeek die met acties door de bevolking een bedrag van 42.000 gulden wist op te halen voor onder andere de verwarming van het bad. (meer…)

Terug in de tijd

Voor de rubriek de Oude Toren zijn we vandaag opnieuw in de prachtige verzameling oude Markelose ansichtkaarten van Herbert Hargeerds gedoken. Bovenstaande kaart geeft het beeld weer vanuit de Schoolstraat in de jaren zestig en deed ons denken aan het beeld dat nu ontstaat nu de sloopwerkzaamheden van het oude Ontspanningsgebouw zijn gestart.

Met de sloop van het Ontspanningsgebouw komt er een nieuwe invulling voor de plek waar de laatste gebruikers al weer enkele jaren geleden zijn vertrokken. Het verenigingsgebouw en gymnastieklokaal werd in 1966 gebouwd door de kerk die hiervoor een perceel grond van de gemeente Markelo had gekocht. De bouw van een gymnastieklokaal was een gemeentelijke taak, maar de financiën van de Gemeente Markelo lieten dit destijds niet toe. De Gemeente Markelo huurde het gebouw de eerste jaren van de kerk om het in 1976 alsnog in eigendom te verkrijgen.
(meer…)