Bijna 60 jaar zonder wieken

De windkorenmolen “De Hoop”, beter bekend als de Molen van Buursink, siert al weer ruim 25 jaar in volle glorie het Markelose straatbeeld. Toch was het gezicht op de molen bijna 60 jaar een stuk minder. Als gevolg van de mechanisatie verloren de wieken na 1924 hun functie en raakten in verval. In juni 1932 werd dan ook besloten de wieken en stelling van de molen te verwijderen. Mede op initiatief van toenmalig burgemeester Michiel van Haersma Buma en eigenaar Henk Schuurman lukte het uiteindelijk om de molen in oorspronkelijke staat terug te brengen en zo een stuk agrarische historie van Markelo te behouden. Henk Schuurman overleed in 1989 en maakte de realisatie van de restauratie niet meer mee. De molen werd nagelaten aan zijn levensgezellin Dina van de Maat-Nijland die de molen voor 40.000 gulden overdroeg aan de stichting “De Vrienden van de molen van Buursink”. Op 11 september 1991 werd windkorenmolen “De Hoop” weer officieel in gebruik genomen. (meer…)

Wie ging er mee naar Schiphol?

In de Oude Toren vandaag een foto uit het fotoarchief van de Stichting Heemkunde Markelo. Het is een foto van een een buurtvereniging uit de omgeving Brummelaar / Roudaalterweg die midden jaren ’50 van de vorige eeuw een uitstapje maakte naar Schiphol. De namen van de personen op de foto zijn nog niet bekend. Wie kan helpen om de namen te achterhalen? We vernemen dit graag via oudetoren@maarkelsnieuws.nl.

Grotestraat, Dorpsstraat of Keistraote

Zonder het waarschijnlijk zelf te weten gaan de initiatiefnemers van het plan de ‘Huiskamer van Markelo’ zo’n 200 jaar terug in de tijd. In die tijd hield de bebouwde kom van Markelo op ter hoogte van het huidige Chinees Indisch Afhaalcentrum Welkom. Dit was in die jaren een smederij die vanwege brandgevaar aan de rand van de dorpskern stond. Het deel van de Grotestraat dat nu onderdeel is van de ‘Huiskamer van Markelo’ werd in 1660 al verhard en ruim 200 jaar geleden gemoderniseerd. Hierbij kreeg de straat als (bij)naam de Keistraote. (meer…)

De Markelose Boerendansers

In de Oude Toren gaan we dit jaar een deel van de verzameling oude ansichtkaarten van Herbert Hargeerds laten zien. Herbert spaart al geruime tijd oude ansichtkaarten die op Markelo georiënteerd zijn en stelt deze graag beschikbaar voor de rubriek De Oude Toren op Maarkelsnieuws. 

De 52e verjaardag van koningin Wilhelmina op 31 augustus 1932 was de aanleiding voor de oprichting van de dansgroep van de Folkloristische Vereeniging Markelo. De gemeente Markelo had namelijk een uitnodiging gekregen om in Apeldoorn een optreden te verzorgen voor deze speciale gelegenheid. Met paard en wagen toog een groep Markeloërs naar Apeldoorn om in het park van buitenverblijf ‘Marialust’ een boerenbruiloft anno 1830 op te voeren. De opvoering oogstte veel succes en in 1934 besloot men in georganiseerde vorm dansoptredens te verzorgen waarmee de Folkloristische Vereeniging  Markelo een feit werd. Een grote rol speelde hierbij dat door de oprichting van de vereniging ook de echte oude Twentse dansen en gebruiken, in ere werden gehouden. Menigeen herkent in de huidige tijd nog steeds de namen zoals de welbekende Driekusman, de Hoksebaarger, de Vleegerd, de Dreierd en de Boerendans.  (meer…)

Groeten uit Markelo

In de Oude Toren gaan we dit jaar een deel van de verzameling oude ansichtkaarten van Herbert Hargeerds laten zien. Herbert spaart al geruime tijd oude ansichtkaarten die op Markelo georiënteerd zijn en stelt deze graag beschikbaar voor de rubriek De Oude Toren op Maarkelsnieuws.

Niet alleen de postzegel van 2 cent achterop deze ansichtkaart geeft de rijke geschiedenis van deze oude ansichtkaart weer. De afbeeldingen met ‘Groeten uit Markelo’ van de boerendansers en de harmonicaspelers geven ons een kijkje in het Markelo van toen. De panoramafoto is genomen vanaf de Markeloseberg en is ook nu nog een favoriete plaats om te fotograferen. Bovenaan zien we een blik op de Goorseweg met links het oude waterschapsgebouw en rechts pension Lichtendahl waar nu ‘t Wapen van Markelo is gevestigd.

Markelo in oude ansichten

In de Oude Toren gaan we dit jaar een deel van de verzameling oude ansichtkaarten van Herbert Hargeerds laten zien. Herbert spaart al geruime tijd oude ansichtkaarten die op Markelo georiënteerd zijn en stelt deze graag beschikbaar voor de rubriek De Oude Toren op Maarkelsnieuws. 

In plaats van een rollator werd voorheen veelvuldig gebruik gemaakt van een wandelstok. In Markelo noemt men dit nog steeds een ‘goastok’. Boeren, veehandelaren maar ook burgers gebruikten deze wandelstok niet alleen als steun bij het lopen. De goastok werd bijvoorbeeld versierd wanneer de ‘brulfteneugers’ op pad gingen om de gasten uit te nodigen voor het bruiloftsfeest dat in aantocht was. De mannen gingen gekleed in hun uitgaanskostuum met een roos op de pet en de versierde goastok en gebruikten de stok om tegen de deuren te kloppen. De Markelose goastok werd ‘s avonds aan het hoofdeinde van de bedstee gehangen zodat deze bij onraad als slagwapen kon dienen.  (meer…)

Grotestraat 1915 – 2018

Stichting Heemkunde Markelo vond in haar meer dan overvolle archief een foto van de Grotestraat in Markelo van ruim honderd jaar geleden. Met een foto ernaast waarop de huidige situatie is afgebeeld deed het mensen denken aan het nummer ‘Markelo’ dat werd geschreven in 1976 door Hendrika Nijenhuis-Hargeerds op muziek van Het Dorp van Wim Sonneveld en enkele jaren geleden op verzoek van Stichting Heemkunde Markelo door Dinand Leferink (Kappie) is opgenomen in een studio. In de revue ‘t is Leefhebberieje’ werd het nummer op voortreffelijke wijze vertolkt door Herman Hellinga.

(meer…)

Markelo en zijn Politie

Regelmatig worden we door de media op de hoogte gesteld over actie die de politiebond voert voor betere arbeidsvoorwaarden. Het feit dat de politie regelmatig in het nieuws is was voor de medewerkers van de Stichting Heemkunde Markelo aanleiding om eens uit te zoeken hoe het gesteld is met de politiehandhaving in Markelo, vanuit het verre verleden (rechtspraak van de Saksen) tot nu. Dit onderzoek heeft geleid tot een aantal artikelen die onder de noemer ‘Markelo en zijn Politie’ worden geplaatst in de uitgave Marclo’s Chronyke die twee keer per jaar gratis aan de donateurs wordt toegezonden. (meer…)

Oorlogsvluchtelingen – 100 jaar geleden

1919 Oorlogsvluchtelingen (Fraanse vluchtelingen zoals in Markelo werden genoemd) staan hier op het station in Markelo om terug te keren naar hun vaderland.

Op 11 november 1918, om iets na vijf uur ’s ochtends, besloten de strijdende legers van de Eerste Wereldoorlog dat de wapens exact om 11 uur zouden zwijgen. Ondanks dat besluit ging op vele fronten – ook in België – de strijd onverminderd door, evenals de vluchtelingenstroom Tijdens de laatste oorlogsdag vielen op 11 november tussen middernacht en 11 uur ‘s morgens nog meer dan 2.700 dodelijke slachtoffers, terwijl bijna iedereen wist dat op het elfde uur de wapens zouden zwijgen. Evenals nu stroomden in die periode ook vele vluchtelingen Nederland binnen. (Bron: Serrien, PieterHet elfde uur. 11 november 1918. De gewelddadige laatste dag van de Eerste Wereldoorlog, Horizon, 2018.)

Ook in Markelo moesten vluchtelingen worden ondergebracht, getuige onderstaand krantenbericht van 30 oktober 1918. (meer…)

Kerspel Goor: 1601-1602  Verpondingen

Op vrijdag 19 oktober aanstaande presenteert de Stichting Heemkunde Markelo het boek de Marke Kerspel Goor. Het zesde en laatste boek in deze reeks. De komende tijd publiceren wij enkele korte passages uit dit boek over de rijke historie van deze Marke. Het boek kan bij voorinschrijving tegen een prijs van 25 euro besteld worden via de website van de Stichting Heemkunde Markelo. Na die datum is het boek te koop bij Boekhandel Prins in Markelo, The Read Shop in Goor en Stichting Heemkunde Markelo tegen de prijs van € 27,50.

1601-1602  Verpondingen
Bij resolutie van 16 juni 1600 werd door Ridderschap en Steden een belasting onder de naam van verponding ingevoerd. Deze zou worden geheven over de onroerende goederen en “van yder mudde geseyes in den geheelen lande van Overijssel”. De provincie moest namelijk bijdragen in de geldmiddelen van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Er diende f 50.000 te worden bijgedragen ter delging van de kosten en voor het verkrijgen van een nieuwe lichting krijgsvolk. De 80-jarige oorlog met Spanje was immers nog gaande.
(meer…)