Heemkunde zoekt informatie oud-KNIL-militairen

De Stichting Heemkunde Markelo is op zoek naar informatie van Markelose soldaten die naar Nederlands-Indië zijn geweest. Waar het archief in de Martinushof veel informatie over de Tweede Wereldoorlog bevat, is de informatie van Markelose jongemannen die als vrijwilliger of als dienstplichtige – veelal tussen 1945 en 1949 – in Nederlands-Indië verbleven beperkt. Men roept Markeloërs op om eens onder in lades te kijken naar ansichtkaarten, brieven, foto’s of souvenirs en deze informatie te delen met het archief van de Stichting Heemkunde Markelo. (meer…)

Wie is wie? (UPDATE)

Toneelgroep Heriker-Elsen uit 1998 met staand van links naar rechts: Hannie Lammertink, Ali Kettelarij, Dini Hoevink, Jolanda Twilhaar, Gerard Heuten, Rinus Meulman en Annie Vasters en zittend van links naar rechts: Jan Theijink, Hendrik Hoevink, Ben Brok en Anita Weekhout.

Vandaag weer eens een foto in de rubriek de Oude Toren waarvan het onderschrift niet compleet is. De Stichting Heemkunde Markelo is voor bovenstaande foto van de Toneelgroep Herike-Elsen uit 1998 op zoek naar de namen van de groep op de foto. Mocht iemand deze namen weten, dan vernemen we dat graag via oudetoren@maarkelsnieuws.nlUPDATE: Het onderschrift is inmiddels bekend.

Herinneringen aan mevrouw Corinne de Beaufort-Sickinghe (1923-2021)

Op 10 april j.l. is op 98-jarige leeftijd in Den Haag overleden mevrouw Corinne de Beaufort-Sickinghe. Zij was de echtgenote van jhr. mr. A.J. de Beaufort die van 1948 tot 1966 burgemeester was van Markelo. En hoewel zij al heel lang uit Markelo weg was, leeft de herinnering aan haar nog steeds voort. Zij en haar man hebben in de relatief korte tijd dat ze in Markelo woonden en werkten een diepe indruk nagelaten. Hun diep menselijke medeleven met de persoonlijke problemen van de Markelo’ers maakte hen tot beminde persoonlijkheden. (meer…)

Informatie gezocht familie Nissen

Een van onze lezers is op zoek naar meer achtergrondinformatie over de familie Nissen uit Angeren. Eind 1944 werden in Markelo meerdere evacuees opgevangen. Een deel van deze evacuees werd destijds voor langere tijd opgevangen in de zaal bij café Smit, een andere deel vertrok naar enkele dagen weer verder. Onder deze evacuees was ook de familie Nissen uit Angeren, een gezin bestaande uit vader Hendrikus (Hent), Jacoba (Koos) en dochters Riet (10 jaar), Truus (9 jaar), Annie (7 jaar), Bets (2 jaar) en baby Lientje. Lientje was net uit het ziekenhuis opgehaald. De familie Nissen verbleef enkele dagen op een boerderij buiten het dorp. De boer was niet getrouwd en woonde er alleen met zijn moeder die enigszins ziekelijk was. Mocht iemand meer weten over het verhaal van de familie Nissen, dan vernemen we dat graag via oudetoren@maarkelsnieuws.nl.

Nazaten G. Wissink gezocht – update –

Voor het onderzoek in het kader van een nieuw te schrijven boek is de Hengelose schrijver Frank Krake op zoek naar nazaten van de heer G. Wissink. Volgens Krake woonde Wissink in ieder geval tijdens en net na de oorlog in Markelo. Wissink werd in december 1944 gevangengenomen door de Sicherheitsdienst en afgevoerd naar de Nazi-gevangenis De Kruisberg in Doetinchem. Eind januari 1945 werd hij weer vrijgelaten en overleefde de oorlog. Krake: “Tijdens die twee maanden op De Kruisberg werd hij meermaals ‘verscherpt verhoord’, een eufemisme van de nazi’s voor ‘gemarteld en mishandeld bij een ondervraging’. Maar hij hield stand, met de morele ondersteuning van zijn celgenoten.” Een paar maanden na de oorlog schreef Wissink een hartverscheurende brief over zijn verblijf in die koude cel met zijn drie lotgenoten. Frank Krake zou graag meer willen achterhalen over de achtergrond van het oorlogsverhaal van G. Wissink en is hiervoor op zoek naar nazaten van hem. (meer…)

Tijd van knieperkes en rollekes

Net voor de kerstdagen wordt aan menig Markelose keukentafel zoete, dunne harde wafeltjes gebakken. Deze platte wafeltjes of beter gezegd de knieperkes worden traditioneel tot oudejaarsdag gegeten. De opgerolde variant, nieuwjaarsrolletjes of rollekes worden zoals de naam ook al aangeeft vanaf Nieuwjaarsdag gegeten. Het platte wafeltje en de opgerolde variant worden overigens op het zelfde wafelijzer gebakken. Het knieperke staat symbool voor het oude jaar dat zich volledig heeft ontvouwen. Met het rollekke wordt het nieuwe jaar aangeduid; de geheimen van het nieuwe jaar zijn nog veilig verborgen. In Markelo eten we minder knieperkes, maar rond nieuwjaar zien we de nieuwjaarsrolletjes vaak gevuld worden met slagroom. (meer…)

Wie kent Kees Peijnenburg?

Op de bovenstaande foto staan v.l.n.r: (Groot)moeder Dina Peijnenburg- Veraa ( uit Waalwijk Noord-Brabant) –  Sjaan  – Annie – Jan (verbleef ergens anders) en Kees.

In de redactie box ontvingen we vandaag een bijzondere oproep van Henny Peijnenburg. Henny heeft in 1999 tot2003 onderzoek gedaan naar de jeugdjaren van haar inmiddels overleden vader. Een groot gedeelte van zijn jeugd viel in de oorlogsjaren, hij werd namelijk geboren in 1937. “In deze periode heeft mijn vader als onwetend en onschuldig kind van 5-6 jaar mee op de vlucht gemoeten gedurende 16 maanden. Het is mij destijds niet gelukt te achterhalen waar hij met zijn moeder en 2 zussen is verbleven in de periode maart tot en met december 1945. Het heeft mij niet losgelaten en daar ben ik nu 17 jaar later opnieuw gaan zoeken naar het antwoord. Nieuw onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat dit verblijf in de provincie Overijssel moet zijn geweest”, vertelt Henny. Naast archieven en kranten heeft Henny ook besloten om te kijken of hij via buurthuizen, historische verenigingen en Huis-aan-Huis kranten mensen kan bereiken, die mogelijk nog iets kunnen vertellen over zijn familie in deze periode. (meer…)

Geen brave leerling

In de rubriek de Oude Toren vandaag een verhaaltje uit de oude doos met dank aan de Stichting Heemkunde Markelo:

In november 1897 deed het hoofd der dorpsschool meester G. de Boer een verzoek aan B & W van Markelo om een leerling van de school te mogen verwijderen.

Het betrof Hendrik Rohaan die door meester Hanne Visscher was gestraft; hij moest in de hoek gaan staan maar liep weg met de woorden “dat verdom ik”.

Den anderen daags na terugkomst diende hij zich te vervoegen bij het schoolhoofd maar liep wederom weg onder hevige vloek- en scheldwoorden zo als “lelijke dikke bliksem”.

Visscher schreef: “dit is een leerling die alleen des winters soms verschijnt en dan de boel schijnt te willen opscheppen. Om te voorkomen dat zijn voorbeeld navolging zou vinden stel ik u voor genoemden Rohaan wegens wangedrag van school te verwijderen”.

Het advies van verwijdering werd dan ook opgevolgd. (meer…)

Slagers verdwenen uit straatbeeld

In de Oude Toren vandaag een foto van de Markelose slager Dollekamp. Markelo kende in het verleden meerdere slagers. In 2020 is men in Markelo aangewezen op een van de twee supermarkten of donderdags op de weekmarkt. Slager Dollekamp was gevestigd aan de Grotestraat 6. Op deze plek hebben meerdere generaties Dollekamp een slagerij gehad, waarna deze werd overgedaan aan Joop Schiphorst. Na succesvolle jaren vertrok Schiphorst naar Texel en droeg de slagerij over aan Edwin Weggen. De laatste slager op de Grotestraat 6 was Slagerij Rohaan, die eerder een slagerij op een andere plek aan de Grotestraat runde. Met het vertrek van Rohaan in 2002 vertrok ook de laatste slager uit het Markelose straatbeeld. Na een viszaak is het pand inmiddels al weer vele jaren bekend als Cafetaria en ijssalon ‘de Spieker’. (meer…)

Koninginnedag met zeskamp in 1972

In de Oude Toren vandaag beelden van Koninginnedag met zeskamp in Markelo uit 1972. De beelden zijn afkomstig uit het familiearchief van de familie Lammertink, waaruit de afgelopen maanden vaker oude beelden in deze rubriek waren te zien. In bovenstaande film is de hoe wagens en uitgedoste Markeloërs vanaf het schoolplein van de Dorpsschool onder aanvoering van de Fanfare zich naar openluchttheater De Kösterskoele begaven. Daar vond een zeskamp plaats. Een aantal (oud) Markeloërs zal zichzelf of anderen zeker herkennen.