Takken op het treinspoor

Het treinverkeer tussen Markelo en Lochem heeft vanmorgen kort stilgelegen. Bij snoeiwerkzaamheden langs het spoor waren takken op het spoor beland. Een trein die over de takken reed kwam hierdoor stil te staan. Werknemers van spoorwegbeheerder ProRail hebben de takken onder de trein verwijderd waarna het treinverkeer kon worden hervat. 

Johan Nijenhuis ‘op hoes an’

Na 9 uitzendingen strandde Johan Nijenhuis vanavond in de halve finale van de televisiequiz De Slimste Mens. De oud-Markeloër wist het te schoppen tot de finale week door het maar liefst zeven achtereenvolgende uitzendingen vol te houden in de populaire televisiequiz van KRO-NCRV waarbij hij het programma tweemaal als dagwinnaar wist af te sluiten. Morgenavond wordt het lopende seizoen van De Slimste Mens afgesloten met de finale zonder de cineast. “Op hoes an”, reageerde Nijenhuis nuchter op het vertrek uit de quiz.

Gliede laag ontdekt op Elsenerveen

Het Elsenerveen ziet er kaal en verlaten uit. Alle bomen en struiken die er groeiden zijn weggehaald en inmiddels is de grond geplagd. Twee kranen zijn in het gebied gestart met chopperen. Het verschil tussen plaggen en chopperen is dat bij chopperen de begroeiing met een deel van de bovenste humuslaag wordt verwijderd. Plaggen is het verwijderen van de zode inclusief wortels en gaat dus dieper dan chopperen. Het vrijgekomen materiaal ligt op hopen om het Elsenerveen. Staatsbosbeheer geeft aan dat deze hopen verplaatst worden naar één centraal depot aan de Veenweg. Markeloër Gerrit Smit volgde het project in de afgelopen weken op de voet en bracht het gebied in beeld met zijn drone.  (meer…)

Opnieuw Kamervragen emissiearme stalvloer

Een explosie in een melkstal in het Utrechtse Maarsbergen begin dit jaar is voor VVD-kamerlid Thom van Kampen aanleiding om Kamervragen te stellen over emissiearme stalvloeren. Na de explosie in een stal in Markelo in februari 2019 stelde PVV-kamerlid Barry Madlener ook al Kamervragen over emissiearme vloeren. In reactie daarop gaf toenmalig landbouwminister Carola Schouten aan dat er volgens brandweer en verzekeraar aangeven werd dat er geen bewijs was dat emissiearme stalvloeren gevaarlijker zijn dan andere stalvloeren. Een maand later bleek uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hof van Twente dat dit wel het geval was. Wethouder Wim Meulenkamp gaf destijds aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dringend te hebben opgeroepen om nader onderzoek te doen. “Bij de ontwikkeling van dit type stal heeft het milieu centraal gestaan. Veiligheid voor mens en dier lijkt minder belangrijk te zijn geweest. Dat leidt onder bepaalde omstandigheden tot gevaarlijke situaties”, lichtte wethouder Wim Meulenkamp destijds toe bij de presentatie van het onderzoek. (meer…)

Afvalbakken buitengebied mogelijk niet terug

De kans is groot dat het buitengebied van Markelo en de rest van Hof van Twente de vuilnisbakken niet terugkeren. De bakken zijn voor de jaarwisseling weggehaald vanuit oogpunt van mogelijke vuurwerkschade, maar mogelijk keren ze helemaal niet terug. “Het klopt dat de kans bestaat dat de afvalbakken in het buitengebied gaan verdwijnen. Maar daar is nog geen definitief besluit over genomen”, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. De gemeente hakt binnenkort de knoop door.
(meer…)

Markelose fotografen exposeren in Goor

In de gangen van de Carintreggeland Huis de Stoevelaar in Goor wordt tot eind april 2022 het werk geëxposeerd van Arno Kurvers, Joost Wissink, Marian Waanders en Marjan Noteboom. De expositie van de Markelose fotografen bevat ruim 40 foto’s van stillevens, landschappen, natuur, dieren maar ook nachtfotografie wordt uitgelicht. De fotografen laten hun werk graag zien. “Het is heerlijk om de mensen te kunnen laten genieten van het werk dat we met passie voor ons vak, hebben gemaakt. De herkenbare plekjes in en rond Markelo zoals bijvoorbeeld de Schipbeek en de televisietoren maken vaak iets los en kunnen daarmee het startpunt zijn voor mooie gesprekken. De stillevens die we veelal maken in onze studioruimte aan het Kaasplein in Markelo zijn divers, waardoor er altijd wel iets is dat je aandacht trekt”, vertelt Marian Waanders enthousiast. (meer…)

Informatiebijeenkomsten Markelo-Noord

In juli vorig jaar presenteerde de Gemeente Hof van Twente samen met RG Investments plannen voor 100 woningen en een ontsluitingsweg onder de noemer ‘Markelo-Noord’. Het stedenbouwkundige plan en het beeldkwaliteitsplan voor het woningbouwplan Markelo-Noord zijn inmiddels in concept klaar. Voor de gemeente aanleiding om omwonenden en bewoners van De Esch te informeren over de plannen en reacties op te halen. Direct omwonenden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor een digitale bijeenkomst eind januari. Op woensdagavond 2 februari is er een algemene informatieavond over de woningbouwplannen, gevolgd door een bijeenkomst over de ontsluitingsweg op maandagavond 7 februari. (meer…)

Dorpsraad: “Provincie zet Markelo in de kou”

Op basis van het door het Herstructureringsmaatschappij Overijssel uitgevoerde onderzoek trok Gedeputeerde Staten de conclusie om geen verdere actie vanuit de provincie te ondernemen rondom de veevoederfabriek van ABZ in de Markelose Dorpskern. De Dorpsraad Markelo is van mening dat de Markelose samenleving hiermee in de kou wordt gezet. “Markelo voelt zich niet serieus genomen en voelt zich niet gehoord. In het onderzoek is voldoende aangetoond dat hier sprake is van een onhoudbare situatie. De conclusie van het provinciebestuur is dan ook beschamend”, aldus Hans ten Zende namens de Dorpsraad Markelo, die het provinciebestuur per brief inmiddels heeft opgeroepen om alsnog in actie te komen in het belang van de leefbaarheid en veiligheid van Markelo en haar inwoners. (meer…)

Tijdelijke rijbaan over Kaasplein

De werkzaamheden door de Twentse Weg- en Waterbouw met betrekking tot de herinrichting van de Grotestraat in Markelo, liggen op schema. Momenteel worden er op meerdere locaties grondwerkzaamheden uitgevoerd door de nutsbedrijven die met man en macht werken om het team van TWW voor te blijven tijdens de verschillende fases van het project. “We hebben gemerkt dat met name op het moment dat de supermarkt Dirk wordt bevoorraad, de verkeersstroom niet goed verloopt. Doordat de  vrachtwagen achterwaarts tegen de losplaats wordt geplaatst met de neus richting de Welkoop, wordt het Pastoriepad geblokkeerd. Hierop hebben we met TWW actie ondernomen door een tijdelijke wegomleiding in te richten over een deel van het Kaasplein”, vertelt toezichthouder namens gemeente Hof van Twente, Peter Schalkwijk.  

FC Twente Soccer Camps 2022

In 2022 worden er weer FC Twente Soccer Camps georganiseerd. Dit event is speciaal voor alle kinderen die niets liever doen dan voetballen. Deze Soccer Camps vinden plaats tijdens de voorjaar,- mei- en zomervakantie. Het event zal ook dit jaar op verschillende locaties in Twente plaatsvinden en is speciaal voor de jonge voetballiefhebbers (jongens en meisjes) tussen de 6 en 15 jaar. Zo komt FC Twente Soccer Camps ook weer langs in Markelo. Op Sportpark de Endemansdijk zal van 21 tot en met 23 juli 2022 het event plaatsvinden. Wat de deelnemers dit jaar kunnen verwachten en hoe het hele programma eruit ziet is te vinden op www.fctwente.nl/soccercamps.  

Laatste nieuws

Overig nieuws

Ons Proat

Klepperderk

Uitgelicht

Sport

Markelo in bedrijf

Oude toren

Algemeen