Externe beveiligers zeker tot 1 juli

De gemeente Hof van Twente heeft met ingang van 2 februari 2021 externe beveiligers ingezet als ondersteuning voor de voor de gemeentelijke boa’s en de politie in de naleving op de coronamaatregelen. Uit een raadsbrief van afgelopen week blijkt dat deze externe beveiligers ingezet worden tot in ieder geval 1 juli. De beveiligers hebben volgens het college van burgemeester en wethouders een positief effect op het naleefgedrag van de inwoner, al is dat effect volgens het college lastig meetbaar. Het belangrijkste effect is dat de gemeentelijke boa’s zich weer kunnen toeleggen op de reguliere taken.

De inzet van de externe beveiligers is volgens het college vooral preventief, waarbij met name hotspots zoals supermarkten en natuurgebieden structureel worden bezocht. Ook zien de beveiligers toe op de locaties waar zich met name veel jeugd ophoudt en samenschoolt. Hier is met name aandacht geschonken aan de 1,5 meter regel. Op deze manier wordt getracht de verspreiding van het virus in te dammen en overlast voor de omgeving te voorkomen. Het college geeft in de raadsbrief aan dat de regelgeving en de aard van de pandemie het afgelopen jaar is veranderd. De komende maanden kunnen de prioriteiten voor de inzet van de beveiligers veranderen. Regelmatig evalueren en zonodig bijstellen is volgens het college dan ook noodzakelijk.