Externe beveiligers zien toe op coronamaatregelen

De gemeente Hof van Twente heeft met ingang van 2 februari 2021 beveiligers ingezet voor extra toezicht op de naleving van de coronamaatregelen. De inzet van beveiligers van RJ Safety & Security wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid op basis van de regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving. De beveiligers krijgen van de gemeente de taak om op te treden al straatcoaches en moeten menen wijzen op de maatregelen, mochten deze onvoldoende worden nageleefd. Ook zullen zij zich richten op plekken waar het regelmatig erg druk is zoals bij supermarkten. Zij vervullen tevens de rol van oog- en oorfunctie voor de gemeentelijke boa’s en de politie.

De beveiligers maken tijdens hun dienst gebruik van een auto van wijkbeheer gemeente Hof van Twente. Bovendien dragen zij een oranje hesje met op de voorkant (in wit) het logo van de gemeente Hof van Twente. Hierdoor zijn zij herkenbaar als beveiligers van de gemeente Hof van Twente.