Pand Mirjam krijgt andere invulling

Het winkelpand van Modehuis Mirjam aan de Grotestraat in Markelo krijgt een andere invulling. Mirjam Brinkmans heeft de verkoop van het pand bevestigd en gaat samen met Johan op zoek naar een toekomstige woonplek. Inmiddels is de opheffingsuitverkoop – op afspraak – van de kledingwinkel gestart. “Alles is te koop. Wat er verder met het pand gebeurd is nog niet duidelijk. De overdracht is in mei”, aldus Mirjam. De eerdere plannen voor appartementen in een deel van het pand lijken in ieder geval niet door te gaan, de verleende vergunning voor de verbouw van de winkel tot 2 appartementen is inmiddels ingetrokken.

De plannen voor de 2 appartementen zorgde voor de nodige onrust bij een aantal ondernemers in de Grotestraat. Deze verwezen naar de Structuurvisie Markelo uit 2010 waarbij voor winkels in het westelijke deel van de Grotestraat werd ingezet op opwaardering. Dit was dan ook aanleiding om een bezwaar in te dienen tegen de door de gemeente in juli 2019 verleende vergunning. Deze bezwaren werden door de gemeente in juli 2020 terzijde geschoven, maar de bezwaarmakers lieten het daarbij niet zitten. Nu de vergunning is introkken is deze procedure niet meer nodig.