Appartementen in winkelpand Grotestraat

Het college van gemeente Hof van Twente heeft het bezwaarschrift dat zij in september 2019 ontvingen om een winkel aan de Grotestraat te verbouwen tot twee appartementen, eind juli 2020 ongegrond verklaard. Bezwaarmakers hadden hun vraagtekens gezet bij het naleven van de omgevingsvergunning. Voordat het bezwaarschrift van tafel ging, gaf de commissie bezwaarschriften het advies om de motivering aan te vullen om zo een een breder en beter beeld te schetsen van de afwegingen ten aanzien van een goede ruimtelijke ordening. Na een aanvullende onderbouwing heeft het college het bezwaarschrift alsnog ongegrond verklaard. De bezwaarmaker is inmiddels op de hoogte gebracht van dit besluit.

In juli 2019 verleende het college een vergunning waarmee het winkelpand aan de Grotestraat 25 verbouwd kon worden tot twee appartementen als woonruimte. Begin september 2019 volgde een bezwaarschrift tegen dit besluit. Na een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie werd eind januari 2020 advies uitgebracht aan het college. Het college werd geadviseerd om het besluit nader te motiveren en een besluit te nemen op het bezwaarschrift, rekening houdende met het advies van de commissie.

De commissie is van mening dat het bestreden besluit onvoldoende is gemotiveerd. Zo ontbrak volgens de commissie een afweging over de visie op wonen, leegstand, detailhandel en andere centrumfuncties. Zonder aanvullende motivatie kon het besluit volgens de commissie dan ook niet in stand blijven. In de aanvullende onderbouwing verwijst de gemeente naar de Structuurvisie Markelo uit 2010 waarin voor de winkels in het westelijk deel van de Grotestraat werd ingezet op opwaardering. Volgens de gemeente zijn deze plannen niet of nauwelijks gerealiseerd en is gebleken dat er zich de afgelopen jaren steeds minder winkels in centra vestigen. Daar komt bij dat er door vergrijzing juist meer vraag is naar appartementen.

Naar oordeel van de gemeente is het besluit nu goed gemotiveerd en overwogen. Bezwaarmaker en vergunninghouder hebben wel de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de beslissing op het eerdere bezwaar.